– Klart kontraktsbrudd

Tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet krever at sykehuset kansellerer avtalen om ny programvare for røntgen, og utlyser nytt anbud. Helse Sør-Øst har gjort sju mislykka forsøk på å innføre systemet siden februar 2014. Hovedtillitsvalgt for overlegene i Hamar og Elverum, Per Christensen, mener at dette er kontraktsbrudd.