– Kan skape skadelige holdninger

Norsk nettverk for Downs syndrom reagerer sterkt på venstrepolitiker Sanna Sarromaas utspill om at en andreklassing med autisme og Downs ikke bør være i en vanlig klasse.

Filip

I KLASSA: Filip har gym sammen med resten av 2. klasse ved Vingar skole på Lillehammer. Venstrepolitiker Sanna Sarromaa mener gutten er et forstyrrende element i klasseromssituasjoner og bør fjernes. Det skaper sterke reaksjoner

Foto: Knut Røsrud / NRK

Styremedlem i organisasjonen, Anne Grethe Einang, liker ikke holdningene til kommune- og fylkestingspolitiker Sanna Sarromaa.

– Jeg blir forskrekka over at hun kommer med sånne uttalelser etter å ha sett en person i så kort tid, sier Einang i Norsk nettverk for Downs syndrom.

Filip på Vingar skole, Lillehammer

FELLESSKAP: Filip går i 2. klasse på Vingar skole på Lillehammer og blir betegna som en del av gjengen.

Foto: NRK

I Østnytt og Dagsrevyen i går sa den profilerte venstrepolitikeren at en andreklassing med Downs syndrom og autisme med Vingar skole i Lillehammer ikke har noe i en vanlig klasse å gjøre.

– Erfaring viser at læringsutbyttet er størst sammen med andre, nesten uavhengig av hvilken diagnose man har. Dette er det forsket mye på, sier Einang, som selv er lærer med hovedfag i spesialpedagogikk.

Skaper kraftige reaksjoner

Etter å ha observert andreklassingen Filip i 10-15 minutter skrev Sarromaa et internt referat til sine venstrekolleger i kommunestyret i Lillehammer. Hun hevder gutten ikke har faglig eller pedagogisk utbytte av å være i klassen.

– Gutten er fysisk til stede, men han deltar på ingen måte på det fellesskapet driver med. Da har integrering ingen pedagogisk hensikt. Gutten blir på en måte narren i historien som brukes for at de vanlige skal se at «oi, verden er annerledes», sa Sarromaa til NRK i går.

Uttalelsene har skapt kraftige reaksjoner. Rektor ved skolen, Ketil Elvevold, sier at han ikke liker menneskesynet som kommer til uttrykk. Filips lærer mener gutten fungerer best sammen med andre elever. Nå går også Norsk nettverk for Downs syndrom hardt ut.

– Disse utspillene kan skape skadelige holdninger, sier Anne Grethe Einang.

Håper Sarromaa ikke er representativ

Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener Sanna Sarromaa bevisst eller ubevisst maner til et sorteringssamfunn. I en mail til NRK skriver nestleder Bjug Ringstrøm at Filip har lært klassekameratene sine om toleranse, aksept og inkludering.

– For Venstres skyld håper jeg at Sarromaa ikke er representativ, skriver han.

Ingen venstrepolitikere NRK har snakket med vil kommentere denne saken. Det vil derimot Hilde Ekeberg, KrF-politiker og leder for fagutvalg for oppvekst og utdanning i Lillehammer kommune.

– Jeg var i det samme klasserommet som Sanna Sarromma, men jeg kan ikke si at jeg så det samme som henne, sier hun til NRK.

Hun mener det er forståelig at gutten ble ukonsentrert da fem voksne kom inn i klasserommet.

– Skolen skal være en arena for kunnskapsformidling, men også for dannelse. I livet utenfor klasserommet møter vi alle slags mennesker som har sine sterke og svake sider, sier Ekeberg.

Kommune- og fylkestingspolitiker Sanna Sarromaa mener at en Lillehammer-elev med Downs syndrom og autisme ikke har faglig utbytte av å være sammen med klassen sin, og bør tas ut av klasserommet.

PROVOSERER: På Østnytt og Dagsrevyen i går kom venstrepolitiker Sanna Sarromaa med uttalelser som provoserer mange.