– Jeg opplevde henne som ekte

BUP-legen har hatt 21 samtaler med den fornærmede jenta. – Jeg har opplevd jenta som genuin og ekte, sa Turid Svindland.

Rettsak Rune Øygard
Foto: Elin Fagertun / Tegner

Turid Svindland er lege og har arbeidet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Otta. Her har hun hatt mange samtaler med den fornærmede jenta og hennes foreldre.

I rettsaken mot Rune Øygard beskrev hun ei jente som hadde symptomer på at hun var utsatt for en svært belastende livshendelse.

– Hun har hatt reaksjoner og symptomer etter belastende livshendelser. Dette har påvirket henne og hun har hatt varierende symptomer, sa Svindland.

Svindland mente at jenta har stått støtt i en vanskelig periode, på tross av oppslag i media og reaksjoner i lokalsamfunnet. Hun opplevde at jenta taklet presset bra.

– Hun har stått støtt, jeg opplever at jenta har hatt en visshet om at hun vet sannheten, sa Svindland i retten.

– Forverring ved tiltale

Men legen beskrev ei jente som fikk økende symptomer, og en tydelig forverring da tiltale ble tatt ut.

– Hun fikk da mer svingende humør og søvnvasker, sa Svindland.

Hvorfor tror du dette skjedde, spurte aktor.

– Hun har stått i en veldig belastning over lang tid. Det å se for seg å møte tiltalte og å måtte gå igjennom alt på nytt er tøft å tenke på, sa legen.

– Opplevde tiltalte som truende

Legen fortalte at den fornærmede jenta har sagt at tiltalte ønsket å gifte seg med henne. At han ble aggressiv da hun ønsket å komme seg ut av forholdet og at hun opplevde ham som truende.

– Hun fortalte at han ønsket at hun skulle selge hesten slik at de fikk mer tid sammen, sa Svindland.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen spurte om jenta hadde fortalt at Øygard var med henne for å se en ny hest.

– Det vet jeg ikke, det har jeg ikke notert, sa Svindland.

Ukjent med familieproblemer

Jentas bistandsadvokat Nina Braaten Hjortdal ønsket å vite om Svindland mente jentas plager kunne skyldes noen annet enn overgrep.

– Nei, det er ikke noe som tilsier at det er noen annen grunn for dette. Hun har vært veldig stødig på dette, hele tiden, sa Svindland.

Aktor Torbjørn Klundseter spør vitnet om hun er kjent med at familien skal ha hatt problemer.

– Det jeg vet er at det har vært et høyt konfliktnivå, sa Svindland.

Det var imidlertid ukjent for Svindland at det skal ha vært kontakt mellom familien og BUP tidligere. Forsvarer Mette Yvonne Larsen viste til en rapport fra barnevernet fra 2008, der en psykolog skal ha levert en bekymringsmelding.

– Jeg er overrasket over dette, for dette visste jeg ikke om, sa Svindland.

Kan barn få disse symptomene du har beskrevet ved at familien er i konflikt, spurte Larsen.

– Ja, det kan det. Men jeg vurderer ikke det som aktuelt i denne saken.

Det har du ikke vurdert?

Nei, det har jeg ikke, svarer Svindland.

Du forteller at den fornærmede jenta har sagt at tiltalte har slått henne. Har dere snakket om hva som skjedde, spør Larsen.

– Nei, jeg har ikke stilt spørsmål om detaljer.

Er det ikke din jobb å ikke stille spørsmål om dette, spør Larsen?

– Jeg har latt henne fortelle fritt om det som har skjedd, og latt henne bestemme sjøl hva hun ønsker å si. Jeg har opplevd jenta som genuin og ekte, dette har hun holdt fast på over tid, sa Svindland.

– Uten verdi

Forsvarer Mette Yvonne Larsen sa i går at hun mener det er kritikkverdig at lege og psykolog uttaler seg om jentas troverdighet.

– Verdien av det er lik null. Det er ikke fagbehandlerne som skal vurdere troverdigheten hennes, det er det kun domstolen og de som har mandat til det som kan gjøre. Jeg har aldri hørt en behandler i slike saker tvile på sin klient uansett hva som har kommet fram senere, sier Larsen til Dagbladet.