– Ingen lignende saker i rettshistorien

Aktor Julie Dalsveen ba om fem og et halvt års fengsel for den hovedtiltalte moren som er tiltalt for mishandling av barna sine. Dalsveen mener barna har levd i et volds- og terrorregime hele sitt liv.

Julie Dalsveen

Aktor Julie Dalsveen i Gjøvik tingrett.

Foto: Anne Storaunet / NRK

– Dette dreier seg om vold satt i system over en periode på 18 år. Volden har hardnet til hvis barna har blitt for vestlige eller ikke har vært gode nok muslimer, sa aktor Julie Dalsveen under sin prosedyre i Gjøvik tingrett i dag.

Hun sa at det ikke finnes lignende familevoldsaker i norsk rettspraksis, hvor barn har levd under grov vold i så mange år.

Kulturforskjell er uvesentlig

I alt fem personer, alle med tilknytning til det norsksomaliske miljøet på Gjøvik, står tiltalt for mishandling og vold mot egne og andres barn. I alt har ni barn og én voksen status som fornærmet i saken.

Aktor la i dag ned påstand om fem og et halvt års fengsel for den hovedtiltalte moren, og understreket for retten at man ikke kan legge kulturforskjeller til grunn, selv om foreldrene har forklart at vold mot barn er vanlig praksis i hjemlandet.

– Alle som velger å ta opphold i Norge må innordne seg de normer og lover som gjelder i Norge, uavhengig av religion, kjønn eller alder. Det finnes ingen særegne regler for de som kommer fra en annen kultur eller et annet land, påpeker Dalsveen.

Hun understreket at barn med foreldre som ikke-etnisk norske ikke skal ha dårligere rettsikkerhet enn barn med norske foreldre.

– Samtidig har de tiltalte erkjent i retten at de er klar over at det er forbudt å slå barn i Norge. Når de allikevel velger å se bort fra dette må de stå til rette for det, sa Dalsveen.

Særdeles grov vold

Dalsveen omtaler volden moren har utøvd mot barna som særdeles grov, og at de ble utsatt for vold fra de var små.

– De har regelmessig blitt utsatt for grove voldshandlinger, hvor de har blitt slått med blant annet ledninger, sko, og varmt bestikk, forklarer Dalsveen.

En av døtrene ble også sendt til Syria i et og et halvt år da hun var 13 år gammel, for å lære seg folkeskikk og for å bli en bedre muslim. Her hun ble utsatt vold fra sin onkel. Datteren forsøkte å ta sitt eget liv, og ble så hentet hjem igjen av moren. Moren truet også døtrene med omskjæring.

Aktor vedkjente i retten at moren har levd et vanskelig liv, men at dette ikke kan legges til grunn som en formildende omstendighet. Hun mente også at det var skjerpende at noen av barna var så små da de ble utsatt for vold.

Oppmuntret til voldshandlinger

Aktor la ned påstand om to års fengsel for barnas stefar, som også er tiltalt for vold mot barna. Hun mener det er skjerpende for morens straffeutmåling at hun ikke har forsøkt å stanse stefarens voldshandlinger mot barna.

Dalsveen sier moren ved flere anledninger skal ha oppmuntret stefaren til å utføre fysisk avstraffelse mot barna når de ikke oppførte seg slik moren ønsket.

Den ene sønnen ble sendt til sykehuset i Elverum i 2003 etter han hadde besvimt etter at stefaren hadde sparket ham i hodet. Gutten fikk slått hodet i veggen og dermed besvimte han.

Etter hvert som sønnene ble eldre tilkalte moren barnas onkel for å straffe dem hvis de hadde gjort noe feil. Dalsveen la ned påstand om at onkelen fengsles i 7 måneder.

Gjentatte voldshandlinger mot barn i barnehagealder

Aktor la ned påstand om ett års fengsel for den andre moren, som er tiltalt for vold mot sine barn. Volden skal ha funnet sted over en periode på to år mens barna var små.

Barna skal ha bli slått med ulike gjenstander som ledninger og sko gjentatte ganger etter de kom hjem fra barnehagen.

Et familiemedlem er også tiltalt for å ha utøvd seksuelle handlinger mot barn under 16 år. En av de fornærmede jentene skal ha blitt befølt gjentatte ganger på brystene og på rompa. Aktor la ned påstand om 90 dagers fengsel for personen.