Barnevernet i Land: – Ingen fabrikkering av mapper

En uavhengig undersøkelse viser at det ikke har foregått noen fabrikkering av mapper i barnevernet i Land, slik fylkesmannen i Oppland har påstått.

Ola Tore Dokken og Jorunn Ødegårdstuen

KREVER NYTT MØTE: Ordfører Ola Tore Dokken har tidligere hatt møte med seniorrådgiver Jorunn Ødegårdsstuen hos fylkesmannen i forbindelse med "mappesaken". Nå krever han et nytt møte.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Nå vil vi ha et møte med fylkesmannen så snart som mulig for å få avklart hvordan denne oppfatningen har oppstått, sier ordfører Ola Tore Dokken.

Intervjuet 18 ansatte

Det er Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) som i rekordfart har gjennomført intervjuer med 18 personer som var ansatte i barnevernstjenesten i kommunen i 2011. 17 av disse ble dette året intervjuet av fylkesmannen, og hensikten var å få bekreftet eller avkreftet om noen hadde blitt instruert til å fabrikkere mapper i forkant at tilsynet.

I forrige uke ble det klart at det er begått lovbrudd i 89 prosent av sakene Land barnevernstjeneste har ansvaret for. Det som særlig vakte oppsikt, var en uttalelse i Dagsnytt 18 på onsdag fra seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen hos fylkesmannen, da hun hevdet at ansatte hadde blitt instruert i å fabrikkere mapper.

Påstander avkreftet

Faksimile Nordre Land

FASTHOLDT PÅSTANDER: Så sent som tirsdag denne uka fastholdt fylkesmannen påstandene i brevs form til kommunen.

På tirsdag var det ekstraordinært formannskapsmøte, og da ble det lagt fram en brev (bildet) fra Ødegårdstuen, der hun gjentok påstandene. På samme møte ble det derfor vedtatt at RO skulle gjennomføre intervjuer.

I løpet av tre døgn er altså denne delen av barnevernssaken blitt snudd opp ned.

Spørsmålet er hvordan partene i denne saken har hatt så ulik virkelighetsoppfatning. "Mappesaken" har også virket klart forstyrrende på arbeidet med hovedsaken, nemlig hvordan barnevernstjenesten i disse to kommunene i så mange år har drevet i strid med lovverket.