Hopp til innhold

– Ingen bevis som knytter tiltalt kvinne til menneskehandel

EIDSVOLL (NRK): – Kvinnen i 40-årene som er tiltalt for å ha utnyttet kvinner til prostitusjon, må frifinnes, sier forsvarer Ove Herman Frang.

Iris Storås, Ove Herman Frang

TINGRETT: Aktor Iris Storås la ned påstand om fengsel i seks år og seks måneder for klienten til elverumsadvokaten Ove Herman Frang. Det synes han er altfor strengt.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Fire personer er tiltalt for menneskehandel, eller for medvirkning til dette.

To av de tiltalte og de fornærmede bodde i Hedmark, men prostitusjonen skjedde på gata i Oslo.

– For strengt

Alle nektet straffskyld da rettssaken startet i Glåmdal tingrett, men en av de tiltalte har forklart at de andre utnyttet kvinnene. Hans forklaring bekrefter de fornærmedes forklaring.

Mandag ba aktor Iris Storås om fengsel fra åtte år til to år og tre måneder.

Forsvarer for en kvinne i 40-årene, advokat Ove Herman Frang, synes seks år og seks måneder for hans klient er altfor strengt.

– Pengene stammer fra restaurant

Menneskehandel i tingretten

GLÅMDAL TINGRETT: Rettssaken mot de fire har pågått i ni uker i Glåmdal tingrett. På grunn av plassmangel har rettssaken gått på Eidsvoll.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Politiet mener at prostitusjonen har ført til en inntjening på flere millioner kroner som de tiltalte har ført ut av landet. Men advokat Frang sa i sitt sluttinnlegg at pengene hans klient hadde tilgang til var fra restauranten hun eide og svart arbeid.

Han mener det ikke finnes bevis som underbygger at hun hadde store pengebeløp som skulle stamme fra prostitusjon.

– Man kan spørre seg hvorfor hun jobbet og slet så mye på restauranten hun eide, hvis hun hadde tilgang til store pengebeløp, sa Frang.

Må frifinnes

I løpet av rettssaken er det lagt fram bevis for en hyppig telefonkontakt mellom tiltalte i saken og fornærmede.

Blant annet skal kvinnen i 40-årene ha sendt 14 sms til en av de fornærmede i løpet av én dag. Venninneprat, forklarte tiltalte. Et tegn på den strenge kontrollen de hadde på kvinnene, mente aktor.

Forsvarer Frang sa at det over tid ikke var snakk om mye telefonkontakt, og at det i snitt lå på 2–3 ganger per dag. Han mente det ikke er bevis som knytter hans klient til menneskehandel, og at hun må frifinnes.

Cathrina Cecilie Gjesti og Vegard Hunstad

FORSVARERE: Advokat Catharina Cecilie Gjesti var kritisk til politiets etterforskning. Hun og advokat Vegard Hunstad forsvarer en mann i 50-årene.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Hvis hun blir dømt må straffen bli langt lavere enn det aktor la ned påstand om.

Kritisk

Forsvareren til en mann i 50-årene, Catharina Cecilie Gjesti, var sterk kritisk til politiets etterforskning i sitt sluttinnlegg, blant annet fordi forsvarerne ikke fikk utdelt bulgarske dokumenter før rettssaken startet.

– Dette strider mot en rettferdig rettergang.

Strengt

Gjesti mente at det ikke finnes bevis for å dømme hennes klient for menneskehandel.

– Han har fremmet deres prostitusjon ved å kjøre de til Oslo. Det kommer under hallikparagrafen.

Grunnen til at hennes klient hadde store pengebeløp kom fra svart arbeid. Hun mener at grunnen til at de tiltalte tok hånd om de fornærmedes inntekt var at de ikke kunne gå med store beløp da de prostituerte seg på gata.

Gjesti mener også at aktors påstander for de tiltalte er altfor høye.

– Jeg mener min klient må frifinnes, subsidiært anses på mildes mulig måte. Hvis han dømmes er tre år enn mer passende straff.

Flere saker fra Innlandet

Bru har kollapset: – Dramatisk for sjåførene