Forsvarerne advarer mot å la naboene gå med i dragsuget

Foreldrene til nabobarna er skyldige i medvirkning til bare en mindre del av overgrepene de hovedtiltalte har begått, hevder deres forsvarere i retten.

Anniken Mellegaard

Forsvarer Anniken Mellegaard frykter at hennes klient skal bli dratt med i dragsuget, og få for streng straff.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Advokat Anniken Mellegaard advarte dommerne i Eidsivating lagmannsrett mot å la grovheten i forbrytelsene de andre tiltalte har begått, påvirke straffeutmålingen for den 47 år gamle moren til nabobarna i Alvdal-saken.

Aktoratet har lagt ned påstand om straffer som savner sidestykke i rettspraksis for alle de fire tiltalte. Mellegaard frykter at hennes klient skal bli slått i hartkorn med de tre andre som blant annet er funnet skyldige i seksuelle overgrep og medvirkning til overgrepene.

Forsvarerne Steffen Brandstad (foran) og Frode Wisth

Forsvarerne Steffen Brandstad (foran) og Frode Wisth.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det finnes ikke holdepunkter i bevisene for å fastslå at nabomoren har vært en del av den gjennomseksualiserte hverdagen i hjemmet til det tidligere samboerparet som er hovedtiltalte i saken. Hun påpekte at 47-åringens sak skal vurderes individuelt.

Skal ha egen behandling

Omfanget og tidsaspektet for min klients medvirkning må bli avgjørende for straffeutmålingen.

– Dere må ikke la hennes sak bli farget av inntrykkene man sitter igjen med av saken som helhet, sa Mellegaard i sin straffeutmålingsprosedyre torsdag formiddag.

I likhet med forsvareren til nabofaren (46), advokat Frode Wisth, argumenterte Mellegaard for en straff som ligger på omtrent halvparten av de straffene aktor ba om på åtte års fengsel for faren og sju år og seks måneder for moren.

Til tross for at juryen trolig har lagt til grunn forklaringen den nå 18 år gamle datteren ga om sin fars medvirkning, argumenterte Wisth nok en gang for at den ikke har særlig rettslig verdi.

– Heller ikke forklaringen til hennes bror, som ble et slags nøkkelbevis i påtalemyndighetens sak mot naboekteparet, kan tillegges spesiell vekt når straffen skal utmåles, mener Wisth.

– Man kan uansett legge til grunn at det er betydelig forskjell på omfanget til min klient og de hovedtiltalte, sa han.

Opp til doms

Forhandlingene i den store overgrepssaken fra Alvdal ble torsdag formiddag avsluttet og saken tatt opp til doms. Førstelagmann Odd Jarl Pedersen og hans meddommere kommer til å få siste ord i diskusjonen rundt hvor alvorlig Alvdal-saken egentlig er.

Fra forsvarerhold er alvoret i saken forsøkt redusert ved å vise til at hadde det ikke vært for bilde- og videobevisene, ville den ikke skilt seg nevneverdig fra andre overgrepssaker. Derfor er det heller ikke grunnlag for å gå langt utover rettspraksis hva gjelder straffeutmålingen, mener de.

Statsadvokat Iris Storås har bedt retten dømme de to hovedtiltalte til 14 års forvaring med minstetider på ni år. Samlet står de fire tiltalte overfor et samlet oppreisningskrav på 6,8 millioner kroner fra de fire fornærmede i saken.

Også disse kravene er altfor høye, mener forsvarerne. Dom i saken faller mandag 6. juni klokka 13.