– Ikke sint, bare veldig skuffet

– Dagens landbrukspolitikk videreføres. Og det er jeg skuffet over, sier leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Merete Furuberg
Foto: Joar Elgåen / NRK

Her er det mange sjølmotsigelser, og det er mange fine ord. Men den tar ikke noe ansvar. Så den klareste konsekvensen av denne landbruksmeldinga er at dagens landbrukspolitikk videreføres. En gjennomsnittlig jordbruksavtale inneholder flere endringsforslag enn denne stortingsmeldinga.

Merete Furuberg, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Merete Furuberg, Hedmark bonde- og småbrukerlag

Merete Furuberg, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Foto: NRK

Furuberg sier i en presssemelding at Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt hovedkrav til den nye stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken, var økt norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet. Og at meldingen måtte inneholde forpliktende formuleringer om hvordan norsk landbruk skal utvikles de neste årene.

– Dessverre må vi konstatere at ingen av våre hovedkrav ble innfridd, sier Furuberg.

420 000 fotballbaner

I landbruksmeldingen ønsker regjeringen at den norske bonden skal produsere mer mat. Men Furuberg sier det ikke sies noe om økt bruk av gress og beite.

– Dette innebærer ikke en reell styrking av selvforsyningen. Norge har et uutnyttet potensial til å øke kornproduksjonen og til å bruke gras- og beiteressurser i langt større grad. I stedet for å ta i bruk disse ressursene, beslaglegger vi et areal i utlandet tilsvarende 420 000 fotballbaner til produksjon av fôr til dyra våre. Med stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag, vil denne utviklingen bare fortsette, konstaterer hun.

– Fortsatt for stort inntektsgap

Furuberg mener også at meldingen heller ikke tar grundig nok tak i rekruttering- og inntekstsproblematikken.

– Den drøfter ikke hvorvidt inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal tettes. Dermed står det store stridsspørsmålet i de siste års jordbruksforhandlinger uavklart, fortsetter Furuberg.

Av positive elementer i meldinga, trekker Furuberg fram opprettingen av Regionale Næringsprogram (RNP), og formuleringene rundt distriktsjordbruket.

– Men det er imidlertid påfallende at regjeringen ikke skisserer noen tiltak for hvordan dette skal gjøres, sier hun.

– Statsråd Brekk har tidligere sagt at det tar lang tid å snu ei skute som har vært på feil kurs i lang tid. Denne meldinga er ikke et bidrag for å snu kursen i norsk landbruk, avslutter Furuberg.