– Balanserer på en knivsegg

Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø mener det er helt klart at ordfører i Skjåk, Rolv Kristen Øygard, har vært i en svært vanskelig situasjon.

Helge Lesjø

Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø mener Rolv Kristen Øygard Han balanserer på en knivsegg mellom lojalitet og tillit til sin bror, og sitt ansvar som ordfører for ei hel bygd.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Overgrepssaken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard har fått politiske etterspill i nabokommunen Skjåk.

Diskusjonene dreier seg om broren, som er ordfører i Skjåk, sine utsagn i retten.

Leder av Skjåk Ap trakk seg

Skjåk Arbeiderparti tok avstand fra flere av uttalelsene senterpartiordfører Rolv Kristen Øygard kom med i saken mot sin bror.

Styret i Skjåk Arbeiderparti tek avstand frå uttalar som har kome fram i media, der Rolv Kristen Øygard med fleire uttalar seg om kulturen og identiten i Skjåk og Norddalen. Vi kjenner oss ikkje att i beskrivingane slik det har vorte framstilt. Vi har og full tillit til rettsapparatet.

På grunn av interne stridigheter rundt saken kunngjorde Åge Bankhaug, leder for Skjåk Ap, tirsdag at han trekker seg fra vervet.

Tidligere formannskapsmedlem for Senterpartiet i kommunen, Kari Anne Skjaak, har også kritisert ordføreren for uttalelsene han kom med i retten.

Men hun reagerte spesielt på at Øygard lukket et formannskapsmøte for å snakke om sin situasjon etter saken.

– Særdeles intrikat

Samfunnsforsker på Høgskolen i Lillehammer, Jon Helge Lesjø, mener Skjåk-ordførerens situasjon i forbindelse med rettssaken mot broren er særdeles intrikat.

– Den fornærmede jenta og hennes familie er bosatt i Skjåk, samtidig som han skal vitne for å skape tillit til sin bror, Rune Øygard, forklarer Lesjø.

Rolv Kristen Øygard har sagt han uttaler seg som bror og ikke ordfører i denne saken. Lesjø synes det i utgangspunktet er greit at han tar av seg ordførerhatten i retten og gir et vitneprov som viser at han har tillit til broren sin, men at han må vise varsomhet også fra vitneboksen.

– Han balanserer på en knivsegg mellom lojalitet og tillit til sin bror, og sitt ansvar som ordfører for ei hel bygd. Derfor er det uklokt med de kommentarene han kommer med for å svekka jenta og hennes families situasjon i retten, for da blir hans rolle som ordfører i bygda berørt, mener samfunnsforskeren.

Rolv Kristen Øygard

Rolv Kristen Øygard har sagt at han uttaler seg som bror og ikke som ordfører i retten. Men flere politikere i Skjåk reagerer på hans utspill i retten.

Foto: NRK

– Åpenhet hindrer spekulasjoner

Lesjø stiller også spørsmålstegn ved om det var klokt av Øygard å lukke formannskapsmøtet i Skjåk for å fortelle om sin situasjon etter rettssaken mot broren.

I utgangspunktet skal formannskapsmøtene være åpne, med mindre for eksempel personalsaker som ikke berører offentligheten skal diskuteres.

– Vi vet ikke hva som ble sagt under møtet, men det kan virke som om det hadde vært klokest at møtet var offentlig, fordi det hadde hindret ytterligere spekulasjoner og hva han har sagt i ulike anledninger, mener Lesjø.

Samfunnsforskeren er usikker på hvilke politiske etterspill Skjåk-ordførerens uttalelser i retten vil få i bygda.

– Det er for tidlig å spekulere i eventuelle konsekvenser. Men når en sak er så offentlig som det denne rettssaken er, så er det viktig at man har åpenhet rundt de politiske prosessene som kommer i kjølvannet av rettssaken, påpeker Lesjø.

NRK har vært i kontakt med Rolv Kristen Øygard. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45. Nyheter fra Innlandet