– Foreløpig liten flomfare

NVE har ikke grunn til å tro at det vil bli storflom i Innlandet slik situasjonen er nå. – Det avhenger av å det kommer mye nedbør, sier regiondirektør Stein Nordvi.

Veikledalen

Veikledalen i Kvam, sett fra helikopter mandag. Det gjenstår fortsatt mye før sikringsarbeidet i området er ferdig og bygda er forberedt på framtidig flom.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– For øyeblikket har vi ingenting som tyder på at det blir en storflom. Akkurat nå ser det ganske lyst ut, med fin avsmelting i varmt vær uten nedbør. Per i dag, ser det ut som det ligger an til en vanlig middelflom.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) følger kontinuerlig med snøsmeltingen og vannføringen i vassdragene her i landet.

Stein Nordvi

Regiondirektør Stein Nordvi i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Mer snø i noen områder

Regiondirektør i region øst, Stein Nordvi, forteller at det foreløpig ikke er grunn til å frykte tilstander lik for ett år siden, da vårflommen gjorde store skader flere steder i Innlandet.

– Ut fra våre målinger er det særlig enkelte områder, som Sjusjøen, Gausdal og mer mot Valdres hvor det er mer snø enn normalt. Det kan komme mer vann, men vi er mest redd for at det skal komme mye nedbør. Kommer det en 30–40 mm nedbør oppå blir det en helt annen situasjon, sier Nordvi.

– Mindre fare i Kvam

Nordvi vil foreløpig ikke «avlyse» årets flomfare, til det er det litt for tidlig. Men undersøkelsene viser i det minste at Kvam og Veikledalen, som ble hardest rammet under fjorårets flom, kan slippe lettere unna denne gangen.

– Det har vært mindre snø i Kvamsfjellet og området rundt Veikledalen i vinter, så hvis det ikke kommer ekstremvær i form av regn, tror vi det skal gå bra.

kvam

Det er fortsatt synlige spor etter fjorårets flom i Kvam sentrum.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Flere saker fra Innlandet