Hopp til innhold

– Det er for tidlig å løslate Schumann

Klokka 0900 i dag starter ankesaken etter at Nokas-drapsmannen Kjell Alrich Schumann fikk innvilget prøveløslatelse i fjor. Statsadvokat Tormod Haugnes mener Schumann fremdeles utgjør en fare for samfunnet.

Kjell Alrich Schumann

FIKK INNVILGET PRØVELØSLATELSE I DESEMBER I FJOR: Kjell Alrich Schumann har sonet sin minstetid av dommen etter Nokas-ranet, hvor han skjøt og drepte politibetjent Arve Sigve Klungland. Han fikk innvilget prøveløslatelse av Sør-Trøndelag tingrett i fjor. Han håper nå at lagmannsretten vil gjøre det samme.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Statsadvokat Tormod Haugnes

Statsadvokat Tormod Haugnes mener Schumann slipper lett unna, sammenlignet med andre Nokas-dømte som ikke drepte noen under ranet, dersom han blir prøveløslatt

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Den 16. desember i fjor besluttet Sør-Trøndelag tingrett å prøveløslate Kjell Alrich Schumann under strenge vilkår.

Schumann ble i Høyesterett dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år i 2007, for sin deltagelse i Nokas-ranet i Stavanger, hvor han skjøt og drepte politibetjent Arne Sigve Klungland.

Schumann begjærte seg løslatt etter å ha sonet minstetiden for straffen i 2012. Tingretten innvilget prøveløslatelsen, og begrunnet avgjørelsen med at faren for at han ville begå nye kriminelle handlinger var begrenset.

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og saken behandles i Eidsivating lagmannsrett denne uken.

– Det er for tidlig å løslate Schumann

Schuman satt i isolasjon i litt over et år i starten av soningstiden. Hvert døgn ble da telt som ett og et halvt døgn. Det er grunnen til at han har sonet minstetiden bare ni og et halvt år etter at forbrytelsen skjedde.

Men selv om minstetiden er sonet mener statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembete, Tormod Haugnes, at vilkårene for prøveløslatelse ikke er oppfylt.

– Vi mener det fortsatt er stor fare for gjentakelse hvis Schumann prøveløslates. Og det var nettopp faren for gjentakelse som var årsaken til at han ble idømt forvaring i Høyesterett, forklarer Haugnes.

Han understreker at straffedømte ikke automatisk blir prøveløslatt med en gang de har sonet minstetiden.

– Man blir kun løslatt på prøve dersom retten vurderer at faren for gjentakelse er redusert. Vi mener dette ikke er tilfelle i denne saken, og at det derfor er for tidlig å løslate Schumann, sier statsadvokaten.

Mente Schumann kan begå nye ran

Kriminalomsorgen region nord motsatte seg også prøveløslatelsen av Schumann i tingretten.

Rådgiver og psykologspesialist ved forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, Svein Øverland, vurderte Schumann i forbindelse med at han ba om prøveløslatelse.

I tingretten la han frem en risikovurdering som viser til blant annet personlighetstrekk. Basert på denne risikovurderingen mente Øverland det var fare for at Nokas-raneren ville begå nye lovbrudd hvis han ble sluppet ut.

– Slik vi har vurdert er det moderat fare for at han vil begå nye lovbrudd som tilsvarer ran. Faren er lav i forhold til lovbrudd tilsvarende det som skjedde så tragisk sist, forklarte Øverland i Sør-Trøndelag tingrett i fjor.

Schumann deltok i flere grove ran forut for Nokas-ranet. Ifølge statsadvokaten tilhører han et ransmiljø og er en del av den indre kjernen rundt David Toska.

Kjell Alrich Schumann
Foto: Alf Ove Hansen

Angrende synder i tingretten

Under behandlingen av prøveløslatelsen i fjor framstod Nokas-raneren som en angrende synder når han avga sin forklaring.

Han understreket at handlingene var et tilbakelagt stadium og at årene han har sonet i fengsel har vært en modningsprosess og et vendepunkt for ham.

– Jeg har ingen intensjon eller interesse av å gjenta det som skjedde i Stavanger. Jeg har påført folk traumer, og det gjør noe med deg som menneske. Jeg har et annet ståsted nå, gjentok Schumann flere ganger i rettssalen.

Han har også bedt de etterlatte om unnskyldning, og har hatt forsonende møter med både enka og sønnen til den drepte politibetjenten.

Schumann fortalte at han ville bosette seg i en sokkelleilighet på foreldrenes gård i Åsnes Finnskog i Hedmark dersom han ble løslatt.

Ser frem til ankesaken

Forsvarer Fredrik Schøne Browall, sier Schumann ser frem mot ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett.

– Han håper selvfølgelig at også lagmannsretten vil innvilge prøveløslatelse, sier Browall.

Han sier Schumann har blitt rehabilitert i løpet av soningstiden, og er sterkt uenig med statsadvokaten i at vilkårene for en prøveløslatelse ikke er oppfylt.

– Han har sonet sin minstetid og vi mener det ikke er noen fare for gjentakelse hvis min klient blir løslatt, sier forvareren.

Mener Schumann slipper billig unna

Schumanns forsvarer Fredrik Schøne Browall

Forsvarer Fredrik Schøne Browall mener vilkårene for å holde Kjell Alrich Schumann fengslet ikke lenger er til stede nå som han har sonet minstetiden.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Men statsadvokat Haugnes mener det er et paradoks hvis Schumann, som var den eneste av de 15 som ble dømt for Nokas-ranet som ble idømt forvaring og dermed fikk den strengeste straffen, blir sluppet ut tidligere enn David Toska.

Toska ble dømt til 18 års fengsel ubetinget fengsel for ran og medvirkning til drap. Han må vente i to år til før han kan søke om prøveløslatelse.

Haugnes sier minstetiden for å søke om prøveløslatelse hadde vært lenger dersom Schumann hadde blitt dømt til ordinær fengselsstraff i stedet for forvaring. Statsadvokaten mener han dermed slipper lett unna, sammenlignet med andre Nokas-dømte.

Flere politikere reagerte prøveløslatelsen av Schumann. I mai i år foreslo dermed regjeringen å utvide den maksimale minstetiden for forvaring, slik at forvaringsdømte ikke skal kunne prøveløslates tidligere enn dem som idømmes ordinær fengselsstraff.

Schumanns forvarer sier han ikke vil uttale seg om løslatelsesforholdene til de andre Nokas-dømte, i og med at han ikke kjenner til disse.

– Men min klient har nå sonet ferdig sin minstetid og vilkårene for å holde ham fengslet er ikke lenger til stede, avslutter Browall.

Flere saker fra Innlandet

Gudbrandsdalen Slakteri

Bygger nytt slakteri i Gudbrandsdalen

Simen Skarderud

Selv da fingertuppene falt av én etter én, fikk ikke Simen sterke smertestillende