– For strengt å dømme vanlige folk fra Østerdalen etter mafiaparagrafen

Varaordføreren i Elverum reagerer sterkt på at mafiaparagrafen er brukt mot fem menn som er dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Han mener rovdyrpolitikken må endres.

Arnfinn Uthus

Arnfinn Uthus, varaordfører i Elverum mener at lovverket må endres hvis dommen etter mafiaparagrafen blir stående etter at ankesaken er behandlet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Fem menn fra Hedmark ble i dag dømt til fengsel for ulovlig, organisert fellingsforsøk på tre ulver den 15. februar 2014 i Elverum. Straffene ble på fra ett år og åtte måneder til seks måneders fengsel. De dømte mister også jaktretten i tre til fem år. Jegerne ble dømt etter mafiaparagrafen. Retten mener at dette har vært en organisert gruppe, og viser til den omfattende kommunikasjonskontrollen mellom jegerne.

– En skam for rettssikkerheten

– Hvis det viser seg å være riktig å bruke mafiaparagrafen i dette tilfellet, da håper jeg at Stortinget endrer lovverket. Det er en skam for rettssikkerheten. Dette er for strengt. Dette er helt vanlige folk fra Østerdalen, sier varaordfører fra Sp i Elverum, Arnfinn Uthus.

Han mener at mange jegere er frustrerte og føler seg overkjørte i rovdyrpolitikken.

– Systemet vi har fått og som Stortinget har vedtatt om rovdyrpolitikken er et overgrep fra storsamfunnet overfor distriktene, sier han.

Fem av de seks jegerne som sto tiltalt for ulovlig ulvejakt i Elverum og Åmot er nå dømt til mellom seks måneder og ETT og et halvt års fengsel av Sør-Østerdal tingrett.

Fem menn fra Hedmark ble tirsdag dømt for ulovlig ulvejakt.

– Men ser du helt bort fra at de som nå er dømt er skyldige?

– Nei, jeg ser ikke bort fra noen ting, men jeg synes det er feil å dømme dem etter mafiaparagrafen, sier Uthus.

– En viktig dom

– Vi er svært fornøyd med at politi og påtalemyndighet har tatt saken på alvor og at det nå er kommet en historisk dom. Miljøkriminalitet er et alvorlig globalt miljøproblem. I Norge er ulovlig jakt blant de aller største truslene mot ulvebestanden, sier Nina Jensen i WWF.

Hun håper nå at dommen kan få preventiv virkning mot faunakriminalitet.

Men Uthus tror ikke siste ord er sagt i denne saken.

– Saken er anket og jeg håper den går langt i rettssystemet, slik at vi får belyst det problemet vi har fått her i Østerdalen, sier Uthus.