Frykter ny storflom

NVE ber norske kommuner forberede seg på en ny storflom. De frykter den dødelige 100-årsflommen fra 1995 skal gjenta seg.

Heradsbygd

KUN TAK: Store områder ble lagt under vann i Heradsbygda i Elverum under flommen i 1995. Kun hustakene ble spart for de store vannmassene.

Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

– Det er avgjørende hvor mye nedbør som kommer fremover, forteller avdelingsleder i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Petter Glorvigen.

En fersk analyse fra NVE viser at en rekke elver og vassdrag på Østlandet, i Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark og Nord-Troms er utsatt for vårflom. Flere steder er sannsynligheten for en flom som gir alvorlige skader opp mot 60 prosent.

– Det verste scenarioet er at vi får en liknende situasjon som i 1995. Da får man store ødeleggelser, sier Glorvigen.

Nå oppfordrer han kommuner over hele landet til å gjøre seg klare til en eventuell faresituasjon.

Bedre rustet enn i 1995

– Flomfaren er reell, sier beredskapssjef i Hedmark, Knut Anders Fossum.

Han mener norske kommuner er langt bedre rustet til å håndtere flom i dag enn for få år siden. For 23 år siden håndterte han storflommen som rammet østlandet.

– Det er gjort mye arbeid siden den gang. Vi tar med oss erfaringene og har blitt bedre på varsling og på å innse alvoret, sier Fossum.

Fylkesberedskapssjef i Oppland, Asbjørn Lund, mener det er viktig at også privatpersoner tar forholdsregler. Hans første råd er å følge med på flomvarslene.

– Det er også viktig at man sikrer egne verdier. Sørg for at vannveier og stikkrenner er åpne og ha planer for hva du skal gjøre hvis det blir flom.

Se innslag fra Dagsrevyen sommeren 1995 her:

Flommen i 1995. Bilder fra Tretten den 2. juni.

1995: Elva Moksa gikk over sine bredder og raserte hele Tretten sentrum i Oppland sommeren 1995.

Forberedelser av avgjørende

I lavereliggende strøk på Øst- og Sørlandet, har det vært opptil dobbelt så mye snø som normalt. Ifølge Glorvigen utgjør de store snømengdene som har kommet denne vinteren en stor trussel.

– Det er mye snø i fjellet og det er større sannsynlighet enn vanlig for en stor vårflom, sier han.

De siste årene har det vært flere kraftige storflommer i Norge. I 1995 mistet en person livet i 100-årsflommen i Glommavassdraget. Også i 2008 gikk et liv tapt under flommen i Nord-Trøndelag. I fjor sommer opplevde Sør-Norge den høyeste vannføringen på 100 år da store deler av Agder stor under vann. Glorvigen omtaler samarbeidet med lokale krefter som svært viktig for å håndtere liknende situasjoner.

– Tilbakemeldingene vi har fått er at kommunene forbereder seg godt, det er avgjørende, sier han¨.

Vårflomvarsel 9.april

FLOMVARSEL: Slik ser NVEs siste flomvarsel ut.

Foto: NVE