– Flere sykemeldte bør få gradert sykemelding

NAV-direktør mener mange som er 100 prosent sykemeldt hadde hatt godt av en gradert sykemelding. Forskning viser at dette fungerer svært godt på mange.

Bjørn Gudbjørgsrud

Tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud, mener flere som går 100 prosent sykemeldt for psykiske lidelser bør

Foto: nyebilder.no / NAV

– Altfor mange med psykiske problemer blir sykemeldt helt, uten at de prøves i aktivitet. Lovverket sier at de skal prøves i aktivitet etter åtte uker, sier tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud.

– Kombinere jobb med sykemelding

Han sier at det er for mange som er sykemeldte, både de som er sykemeldt for en somatisk sykdom, men ikke minst de som er det i utgangspunktet med en psykisk lidelse, er for mye borte fra arbeidslivet.

Nav er opptatt av at man ikke nødvendigvis skal være 100 prosent sykemeldt, men at veldig mange har godt av å ha en såkalt gradert sykemelding.

– Det vil si at de er noe i arbeid. Effektene der er veldig veldig positive og spesielt gjelder det gruppen som ha psykiske lidelser, og vi er jo først og fremst opptatt av å normalisere psykiske lidelser og ikke stigmatisere de som er sykemeldt i utgangspunktet for en psykisk lidelse som gruppe, sier Gudbjørgsrud.

Folk får depresjonsbriller

Camilla Løvvik ved Uni helse og universitet i Bergen forsker for tiden på vanlige psykiske plager og sykefravær. Hun sier at internasjonal forskning viser at det å være i arbeid er bra også for dem med psykiske plager.

– Folk får depresjonsbriller på og vil lukke seg. Men det er desto viktigere at man knekkes ut av isolasjonen. Å være i arbeidslivet gir sosial tilhørighet, så å ta den biten vekk fra folk er rett og slett ikke bra, sier Løvvik.

– Må forandring til

Hun tror ikke alt helsepersonell er bevisste hvor viktig arbeid er.

– Jeg tror det er intuitivt for leger og psykologer at de skal skjerme pasientene sine for mest mulig belastning. Jeg kan forstå at man ikke alltid tenker arbeid først, men jeg tror vi må forandre på det.

Fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien, mener også det må en holdningsendring til.

Bjørn Lien

Bjørn Lien, fylkesdirektør i NAV Hedmark, sier at han skulle ønske at sykemeldinger ikke ble gitt på så tynt grunnlag.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– I lovverket står det klart og tydelig at såkalte «sosiale årsaker» til problemer ikke gir rett til sykepenger. Det skal være sykdom knyttet til nedsatt funksjonsevne.

– Store variasjoner

Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin, er enig i det er bra å være i arbeid ved psykiske lidelser, men er ikke enig i at fastleger generelt sykemelder for lett.

– Vi leger kan ikke sykemelde hvis det ikke er sykdom, skade eller lyte, sier Hermansen.

Samtidig mener hun det vil være variasjoner fra lege til lege.

– Det er store forskjeller mellom pasienter, og sannsynligvis også leger. Her kan man ikke lage sjablongløsninger.

Hermansen mener imidlertid at psykisk helse blant nordmenn må tas alvorlig.

– Vi har fått en økning i antall sykemeldinger grunnet lettere psykiske lidelser. Dette er en sekkepost vi ikke vet så mye om. Det må både NAV, leger og arbeidsgivere se på.