Filmskolen feilinformerte om masterutdanning

Filmskolen søkte myndighetene om å få starte masterutdanningen på Lillehammer – og ikke i Oslo. Nå varsler NOKUT tilsynssak mot filmskolen.

Den norske filmskolen.

TILSYNSSAK: Godkjenningsorganet NOKUT varsler tilsynssak mot filmskolen.

Foto: Magnhikld Bruheim / NRK

Thomas Stenderup

DEKAN: Thomas Stenderup ved Den norske filmskolen på Lillehammer.

Foto: Den norske filmskolen

Filmskolesjef Thomas Stenderup hevder at Den norske filmskolen i flere år har fortalt at den nye masterutdanningen skal ligge i Oslo.

– Det har vi informert både myndighetene og politikerne om, sa Stenderup da han møtte Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Rigmor Aasrud og NRK i går ettermiddag.

NOKUT krever redegjørelse

Rigmor Aasrud blånekter for at hun har blitt informert, og nå viser det seg at heller ikke myndighetene har blitt det.

I et brev fra godkjenningsorganet NOKUT heter det at filmskolen i sin søknad om godkjenning ikke har nevnt at undervisningsstedet for masterutdanningen skal være i Oslo. I søknaden er kun Lillehammer nevnt.

Brevet ble sendt etter at godkjenningsorganet oppdaget at skolen på sine nettsider informerte om at studiested skal være Oslo. Nå vurderer NOKUT å opprette tilsynssak mot skolen dersom de ikke kommer med en redegjørelse innen 1. september.

– Godkjent på feil grunnlag

– Det er kanskje drøyt å si at søknaden ble godkjent på feil grunnlag. Men det er åpenbart at noe har skjedd etter at prosessen var ferdig, sier Anders Fagerjord.

Han er en av tre fagpersoner som godkjente søknaden til filmskolen, som er en del av Høgskolen i Lillehammer.

I søknaden beskrev skolen de gode undervisningsrommene og grupperommene, et flott bibliotek og høyhastighets datanettverk ved lokalene på Lillehammer. Oslo var ikke nevnt, og Fagerjord ble overrasket da han så at undervisningen skal legges til Oslo.

– De beskrev bare lokaler på Lillehammer, sier Fagerjord.

Filmskolen kan i ytterste konsekvens mister retten til å tilby masterstudiet. Men dette er likevel ikke sannsynlig.

Vil ha de beste studentene

Dekan ved Filmskolen, Thomas Stenderup, hevder at skolen ikke har hatt noen skjulte intensjoner for mastergraden. Han kjenner ikke til brevet fra NOKUT, men sier at de skal redegjøre for det de blir bedt om.

– Vi har vært veldig åpne om tanken bak mastergraden, sier han.

Stenderup har til NRK forklart at plassmangel er en av årsakene til at masterstudiet legges til Oslo. En annen årsak er sentral beliggenhet.

Espen Johnsen

KJEMPER: Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen (Ap).

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

– Vi vil ha de mest attraktive studentene. Søkerne må ha en bachelorgrad og to års yrkeserfaring. Vi snakker derfor om voksne mennesker som har familie og som har bosatt seg der jobbene er, nemlig i Oslo, sier han.

Les også: – Vil ha femårig utdanning - Hedmark og Oppland

Appellerer til ledelsen

Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen (Ap), ber skolen revurdere sin beslutning.

– Vi kan ikke kreve endring i beslutningen, men vi kan appellere til ledelsen og håpe at de tar en ny vurdering, sier han.

Også fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) reagerer.

– Jeg frykter at i neste omgang kan skolen argumentere med at også bachelorutdanningen må legges til Oslo. Vedtaket om Oslo må gjøres om, sier Odnes.

Se TV-innslag om lokalisering av masterutdanningen:

Opplandspolitikere kritiserer Den norske filmskolen på Lillehammer.