Hopp til innhold

– Fatter ikke hvorfor man vil eksperimentere med tannhelse

Fylkestannleger frykter dårligere tjenester, hvis kommunene overtar tannhelseansvaret fra fylkeskommunen. Både regjeringen og støttepartiene går imidlertid inn for en slik løsning.

tannlege

Vil det bli dårligere offentlig tannhelsetjeneste i Norge hvis kommunene overtar ansvaret fra fylkeskommunen? Fylkestannlegene og politikerne er uenige. Her ser man tannlege Berit Vagle på jobb.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

I kveld blir det sannsynligvis bestemt i Stortinget at kommunene skal overta ansvaret for den offentlige tannhelsetjensten, et ansvar som fylkeskommunen har i dag. Dette inkluderer tannhelsetjenesten for barn og unge.

– Skremmende utvikling

– Faglig sett er det en skremmende utvikling. Vi vil da flytte en velfungerende organisasjon, som har utjevnet sosiale forskjeller mellom by og land. Nå er tannhelsetjenesten på et historisk høyt nivå, og jeg fatter ikke hvorfor man vil eksperimentere med noe som fungerer så godt, sier fylkestannlege i Hedmark Claes Thorbjørn Næsheim.

Claes Thorbjørn Næsheim

Fylkestannlegen i Hedmark, Claes Thorbjørn Næsheim, er svært bekymret for den faglige utviklingen, dersom kommunene skal overta ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Foto: Hedmark fylkeskommune

Han synes innstillingen er enda vanskeligere å forstå når de videregående skolene forblir i fylkeskommunen, på et regionalt nivå.

– Her er argumentasjonen at man vil sikre likhet og kvalitet i tjenesten, og det er akkurat det som tannhelsetjenesten har fått til i Norge.

Les også:

– Kan skape A- og B-lag

Næsheim presiserer at han tror landets største kommuner, som Oslo, Bergen og Trondheim, vil kunne klare en slik overgang godt.

– Men jeg er bekymret for om kompetansen er god nok i mindre kommuner. Dessuten kan vi få et gap mellom rike og fattige kommuner, at det kan bli et A-, B- og C-lag.

Næsheim mener det strider mot den norske modellen som fungerer så godt, også innen tannhelse.

Deler ikke bekymringen

Helge Njåstad (FrP), leder i kommunalkomiteen på Stortinget

Helge Njåstad (FrP), leder i kommunalkomiteen på Stortinget, er ikke bekymret for at tannhelsetjensten i Norge vil bli dårligere hvis kommunene overtar ansvaret.

Foto: Stortinget

Helge Andre Njåstad (FrP), leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, deler imidlertid ikke Njåstads bekymring.

– Det er ikke vår ambisjon å få dårligere tannhelsetjeneste. Vi flytter oppgaver og lar penger følge med. Og det er ikke kun fylkeskommunen som er istand til å gi gode tjenester. Om jeg delte en slik bekymring skulle jeg aldri gått inn for denne innstillingen.

Han mener at dette må ses på som en naturlig del av kommunereformen.

– Målet med kommunereformen er å få kommuner som er store nok til å gi gode tjenester, både innen tannhelse og de oppgaver de allerede har i dag.

Innstillingen fra komiteen skal voteres over på Stortinget i dag, men siden både de to regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF er for, vil voteringen trolig bli en ren formalitet.

Flere saker fra Innlandet