Hopp til innhold

– Et skritt i riktig retning

Partene i ulveforliket mener naturmangfoldsloven har blitt tolket for strengt. En bredere tolkning av loven vil gjøre det enklere å ta ut dyr.

Representanter fra Hedmark Høyre møter statsminister og miljøvernminister.

Fylkesleder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud, ser litt mer positivt på ulvesituasjonen etter at det åpnes for å endre lovfortolkningen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er ikke enige i tolkningen av naturmangfoldsloven. Det har blitt sett for snevert på lovgivningen, sa Høyre, Ap, KrF og Frp i en felles pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget i dag.

– Vil øke uttaket

Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.

– Slik jeg ser det gir vi regjeringen nå mulighet til å se på tolkningene på nytt. Vi ønsker at uttaket skal økes, men det viktigste er at vi åpner for en ny tolkning av naturmangfoldsloven. Lovverket har nå vært alt for strengt, sier Jan Henrik Fredriksen i Frp til NRK.

Ulvedemonstrasjon Stortinget

Ulvedemonstrasjon foran Stortinget, mandag 30.1.17.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Håper på ro

En ny tolkning av lovverket og mulighet for å ta ut flere ulv er godt nytt for fylkesleder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud.

– Dette synes jeg er helt riktig. I Norge må vi ha et lovverk som setter mennesker i sentrum. Men jeg synes man burde hatt en strammere tidsfrist enn til 10. mars med å utrede. Det er på spornsø det er lettest å ta ut dyr, så om det virkelig er et ønske om å unngå store skader på husdyr i beitesesongen må det skje nå på vinterstid.

Hun håper at dette nå kan skape mer ro i partiet.

– Dette er et skritt i riktig retning og situasjonen ser litt bedre ut nå. Men jeg skulle ønske vi hadde vært her tidligere.

Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark, var på plass på Stortinget i dag og fulgte debatten med stor interesse. Han fikk noen positive signaler, men er fortsatt skeptisk til hva som skjer med jakta.

– Flertallet på Stortinget var veldig tydelige på instruksen til Helgesen om at det må bli igangsatt lisensjakt i vinter. Men timeglasset er i ferd med å renne ut og det blir veldig kort tid for jakt.

– Snudd opp ned

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er på høy tid at regjeringen lytter til folk som bor i berørte områder og tar på alvor hvordan de opplever situasjonen.

– Når ingen i regjeringen har stått frem og forsvart Vidar Helgesen og Erna Solberg i denne debatten, så viser det at tidspunktet er inne for å snu. De som er berørt av politikken har fått snudd livene sine opp ned på grunn av vedtakene som er gjort her i denne salen. De må tas på alvor og derfor jakta må starte nå.

Gunnar Gundersen (H) mente at skadepotensialet på ulv ikke kan regnes i antall sau. Han mente at fortrenging av hele utmarksbruken må regnes som det ultimate skadepotensiale.

Leder i miljøkomiteen Ola Elvestuen (V), svarte med at den tradisjonelle fortolkningen av skadepotensiale alltid har handlet om tap av beitedyr.