Hopp til innhold

– Erkjenner at marginene var små

Arrangøren av Femundløpet innrømmer at marginene var små, da flere deltakere ble sittende fast i det voldsomme uværet på fjellet. Nå vil de skjerpe kriseberedskapen.

Hunder i snøværet før start på Femundløpet

Dårlig vær før start på Femundløpet. Oppe på fjellet ble værforholdene ekstreme.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Femundløpet i begynnelsen av februar ble etterhvert avlyst på grunn av sterk vind og uvær på fjellet. Men da hadde allerede flere deltakere fått problemer.

Flere ble sittende værfast og det ble satt i gang både leteaksjoner og redningsaksjoner for å få dem ned igjen fra fjellet.

I etterkant har det vært flere evalueringsmøter, blant annet med politiet i både Hedmark og Sør-Trøndelag og med Røde Kors og løpsledelsen.

Der kom det fram flere ting politiet ikke var fornøyd med.

  • Informasjonsutvekslingen mellom politiet, Røde Kors og løpsledelsen var for dårlig. Det var vanskelig å få fullstendig oversikt.
  • Politiet mener kommandolinjene ble uklare i krisesituasjonen og at det ikke ble tatt raske nok beslutninger.
  • Politiet opplevde at de ble involvert for sent og de var usikre på om Femundløpet hadde kontroll over det de sa de hadde kontroll på.

Femundløpet tar med seg alle innspillene og vil skjerpe kriseberedskapen sin på disse områdene, står det i evalueringsrapporten.

Vil alltid være en viss risiko

Hanna Lyrek

Hanna Lyrek (15) var savnet i snøstormen i 12 timer, men klarte seg helt fint mens hun ventet på hjelpemannskapene.

Foto: Sunniva Sollied Møller

Når det gjelder deltakerne i løpet, så er det ulike oppfatninger av om det var riktig å stoppe hele løpet på grunn av uværet. Mange mente det ikke burde vært stoppet, mens andre mente det var det eneste riktige.

Løperne har ulike forutsetninger, og selv om det er kvalifiseringskrav for å delta, så er det store forskjeller i hvordan folk er rustet til å mestre ekstreme værforhold.

– Vi må derfor leve med en viss risiko for at noen ikke er skikket til å mestre de forholdene som reglementet sier de må klare uten hjelp, står det i rapporten.

Lager ny beredskapsplan

Arrangørene av Femundløpet skal nå oppgradere beredskapsplanen og mener det er et av de klart viktigste tiltakene for å unngå lignende situasjoner senere.

Det er særlig bedre rutiner for kommunikasjon og beslutningslinjer som skal gjennomgås. Og det skal skje i samarbeid med politiet, brannvesenet, Røde Kors og Mattilsynet. Sistnevnte har ansvaret for dyrevelferden.

Arrangøren konkluderer likevel med at de ikke kan gjennomføre alle Femundløp som om det var krise. Men de må ha mulighet til å sette inn ressursene fort, når det blir behov for det.

Flere saker fra Innlandet