– Ensomhet alvorligere enn kreft

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Hedmark viser at 76 prosent av eldre kronisk sjuke føler seg ensomme.

Ensomhet er i ferd med å bli vår nye folkesjukdom. En forskningsrapport viser at 76 prosent av eldre kronisk sjuke føler seg ensomme. Dette er et alvorlig samfunnsproblem som man må gjøre noe med mener forskerne.

Ensomhet - vår nye folkesykdom?

– Tidligere har man snakket mye om at kreft er en dødelig sykdom. Men i dag klarer man jo å behandle det mye bedre. Men det er mange psykiske lidelser som gir tidligere død, sier Kari Kvaal som er prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Først lurte vi på om dette kunne være riktig. For vi visste om flere andre internasjonale undersøkelser, og dette lå mye høyere enn andre undersøkelser.

Kari Kvaal, prosjektleder Høgskolen i Hedmark

Overraskende alvorlig

Flere undersøkelser har vist høy andel ensomhet både blant eldre og yngre.

Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Oslo ville finne ut mer. De undersøkte en skjult gruppe eldre som man ikke når fram til ellers fordi de gjør lite ut av seg.

En gruppe kronisk sjuke eldre er fulgt gjennom et år, fra de blir behandlet på sykehus til de kommer tilbake til kommunen. 76 prosent av dem svarte at de føler seg ensomme. Forskningsgruppa har granska tallene og funnet ut at det stemmer.

Ensomhet farligere enn kreft

Ensomhet er i ferd med å bli vår nye folkesjukdom, sier forsker Kari Kvaal.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Det er overraskende alvorlig, og veldig trist. Det er et stort folkehelseproblem.

Kari Kvaal, prosjektleder Høgskolen i Hedmark

Har mange som venter på besøksvenn

Frivillighetssentralen i Elverum merker godt at mange eldre er ensomme. De har i dag 20 besøksvenner.

Det er vanskelig for mange å sjøl ta kontakt for å si at man gjerne vil ha noen på besøk. Derfor er det både pårørende og hjemmesjukepleiere som varsler om behovet på vegne av den eldre.

– Jeg er sikker på at besøkstjenesten sparer samfunnet for mye penger. For man holder seg friskere hvis man har et nettverk rundt seg, sier Randi Moen.

Hun er enig med forskeren i at man har en stor jobb å gjøre for å hjelpe folk ut av ensomheten.

For dårlig til å søke kontakt sjøl

83 år gamle Aud Nergaard fra Elverum er en av de eldre som har en besøksvenn gjennom Frivillighetssentralen. Hun har ikke barn eller ektefelle. Besøksvenn Tove Fraas Løken kommer innom en gang i uka. Da går de turer og drikker kaffe.

Jeg er kanskje for dårlig til å ta kontakt med folk sjøl, men jeg har flytta mye og kjenner ikke så mange her jeg bor nå.

Aud Nergaard (83)

Tove Fraas Løken er sjøl pensjonist og synes det er hyggelig å kunne gjøre dette, sjøl om hun synes det er trist at ensomhet er et så stort problem i samfunnet vårt.

Ønsker mer engasjement

Borgny Nygaard i Pensjonistforbundet i Hedmark mener ensomheten er i ferd med å bli en tragedie for samfunnet vårt. Hun vil at det skal gis langt mer tilskudd til frivillighetssentraler og andre frivillige organsasjoner som jobber for å få eldre ut av ensomheten.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er enig i at kommunen har et ansvar for å kartlegge behovet hos eldre. For at kommunen skal kunne gjøre det må det være nok ressurser i hjemmebasert omsorg.

Kommunene har ansvar for å bygge opp gode tilbud, men samtidig må vi erkjenne at løsningen ikke bare kjøpes for penger.

Gunnar A. Gundersen Hedmark Høyre

Stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, Gunnar A. Gundersen, er gjerne med på en debatt om ensomhet, men tror ikke det finnes noen enkel løsning. Gundersen mener vi alle har et ansvar, og at man bør ta debatten på alvor.