– En skikkelig gladnyhet for oss

Rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen, er en svært glad mann i dag. Nå blir HiG en del av Norges største universitet.

Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik

Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik, er glad for at Gjøvik blir en universitetsby i fremtiden. Han tror det vil bety mye både for Gjøvik-regionen generelt og kvaliteten på utdanningen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt i dag en pressekonferanse om departementets planer for «morgendagens kunnskapssamfunn», og den kommende Stortingsmeldingen.

Her ble det poengtert at 14 nåværende institusjoner skal bli til fem. Blant de fem institusjonene er storsammenslåingen mellom Høgskolen i Gjøvik, NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. Fusjonen vil gjøre den nye institusjonen til Norges største universitet.

Glad for budskapet

Rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen, er glad for kunnskapsministerens budskap i dag:

– Vi er veldig glade for at dette nå er forankret i Stortingsmeldingen. Det har vært mye snakk, diskusjoner og en lang prosess, nå blir det realisert.

Samtidig poengterer han at beskjeden ikke var uventet, siden ministeren har sagt at han ønsker frivillige sammenslåinger velkommen.

Wroldsen tror sammenslåingen vil bety mye for kvaliteten på utdanningen.

– Vi blir jo en del av en stor og robust institusjon, Norges største universitet. Vi blir en universitetsby, med muligheter for å få til enda bedre forskning og utdanning.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte i dag sin visjon for morgendagens kunnskapssamfunn. Store, robuste fagmiljøer er blant de viktigste aspektene.

– Vil gi økt interesse

Kunnskapsministeren sa også at et av målene for den nye kunnskapssatsingen er regional utvikling. Og rektor Wroldsen tror dette vil bety mye for interessen og tilstrømmingen til Gjøvik.

– Vi tror dette har betydning både for antallet søknader fra studenter og ansatte. Vi har sett antydninger til dette allerede, med en økt interesse og flere henvendelser fra fagpersonell.

Det var høsten 2014 at et enstemmig høgskolestyre vedtok at Høgskolen i Gjøvik ønsket NTNU i Trondheim som samarbeidspartner. Man valgte altså en slik løsning i stedet for sammenslåing med naboen på Lillehammer.

– Ved å velge denne strategien vil Gjøvik få en viktig posisjon som universitetsby, og Oppland som universitetsfylke, sa styreleder i HiG, Ingegerd Palmér, til NRK.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Gjøvik vil fremover bli en del av Norges største universitet.

Foto: Jorun Vang

Intet nytt om Hedmark og Lillehammer

Når det gjelder høgskolene som hittil ikke har ønsket å slå seg sammen, vil arbeidet og utredningen fortsette.

Kunnskapsministeren sa at det er problematisk med små, fragmenterte fagmiljøer. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er dermed blant dem som trolig må være i dialog med departementet i tiden som kommer.