Moelven-direktør: – Det er et trist syn

Vannstanden står godt over én meter over gulvnivå hos Moelvens lokaler i Trysil. Bedriften har etterlyst flomvoll siden 1995.

Runar Pettersen, direktør Moelven Trysil

Runar Pettersen, direktør Moelven Trysil, konstaterer at selv om ikke vannet er like høyt som i 1995, er skadene på bedriftens lokaler de samme.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Det er ikke noe godt tegn at det har begynt å regne. Elva har steget med fire cm siden i dag tidlig, og den stiger fortsatt, sier direktør Runar Pettersen ved Moelven Trysil.

Han står med vann til låret midt på området, og må bruke båt for å komme seg rundt på anlegget for å få et overblikk over situasjonen.

Har etterlyst flomvoll siden 1995

Pettersen opplyser at elva var rundt 1,2 meter høyere enn den er i dag ved forrige storflom, i 1995.

– Men vi har allerede de samme skadene som i 1995, sier han.

I 2010 startet jobben med å få på plass et flomvern, for å unngå slike situasjoner som bedriften er i nå.

Bedriften har store mengder tømmer liggende og dette er ikke mulig å flytte. Nå frykter man at deler av tømmeret skal havne under vann. Det er derfor plassert ut store steiner foran tømmeret så det ikke skal rulle ut i elva.

– Det er planlagt en flomvoll, som bedriften selv har utarbeidet planer for i samarbeid med en arkitekt. De ønsker å bygge en vei rundt området, og har selv tenkt at denne også kan fungere som flomvoll. De har sendt oss en søknad om tilskudd til dette, men vi har mange andre prioriterte flomanlegg akkurat nå, sier Stein Nordvi, regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Nordvi medgir at det kan ha vært en dialog mellom bedriften og NVE etter flommen i 1995, men at det var før hans tid. Den nye søknaden fra bedriften om kombinert vei og flomvoll ble ifølge ham sendt til NVE først på nyåret og er ikke behandlet enda.

Moelven Trysil - oversvømmelse

Vannet står halvveis opp på dørene hos Moelven Trysil. Oppe til venstre ses en svart strek, det var der nivået sto i 1995.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Omfattende sikringstiltak

Det jobber til sammen 49 personer ved Moelven Trysil, som er både sagbruk og høvleri. Pettersen opplyste til NRK på fredag at bedriften hadde iverksatt omfattende sikringstiltak gjennom sin beredskapsplan for å hindre materielle skader.

– Vi har rekvirert båter og lagt ut lenser i Trysilelva, slik at vi skal stoppe eventuelt tømmer og slike ting. Vi har tømt flissiloene våre slik at det skal bli minimalt med spille der, sa han.

Han fortalte at de hadde flyttet materialer til et nivå som vi mener skal være flomsikkert.

– Og det siste tiltaket vi driver med nå, er å demontere elektriske motorer som kan være utsatt for flom. Vi mener at vi har en forholdsvis god kontroll på dette med materielle skader, sa han.

Runar Pettersen, Moelven Trysil

Mye vann på området, og Runar Pettersen er fortvilet.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Flere saker fra Innlandet