– Denne dommen er feil

Forsvareren til en av de to tidligere lærerne ved Elverum videregående skole som har vært i retten denne uka, tiltalt for underslag, reagerer kraftig på at den ene læreren ble dømt, mens den andre ble frikjent i Glåmdal tingrett.

Elverum videregående skole

To tidligere lærere ved Elverum videregående skole har i dag fått dommen fra Glåmdal tingrett.

– Denne dommen er feil! Både når det gjelder bevisvurdering og når det gjelder lovanvendelsen, så vi kommer til å anke, sier Edvard Bakke.

Han er forsvarer for den yngste av de to lærerne som denne uka måtte møte i Glåmdal tingrett, tiltalt for underslag.

Ble oppsagt i 2010

Det var i september 2010 at ledelsen ved Elverum videregående skole kalte inn til pressekonferanse og fortalte at to lærere ved skolen ble oppsagt fordi de skulle ha tatt varer som var kjøpt inn av skolen til eget bruk.

Materialer som skolen hadde betalt for hadde blitt brukt på den ene lærerens private eiendom, dog i et prosjekt som var en del av undervisningen.

I forbindelse med et byggprosjekt ble det kjøpt inn materialer til en kaldgarasje på skolens regning. Det var snakk om armeringsnett og ei Leca-pipe. Pipa skulle settes opp som et ledd i undervisningen og ble satt opp på eiendommen til den ene av de to lærerne.

En varsler fant ut om bruken av materialene og meldte fra til en mellomleder ved skolen.

Dette skjedde i løpet av vinteren og våren 2010. Senere samme vår betalte lærerne for materialene og i forbindelse med rettssaken hevder de at det hele var snakk om et avtalt lån.

Underslag, ikke lån

Da dommen fra Glåmdal tingrett falt fredag ettermiddag var den ene av lærerne frikjent, mens den andre er idømt en bot på 15.000 kroner, et beløp som var i tilsvar med tiltalen.

– Retten har funnet forhold som selv ikke påtalemyndigheten klarte å bevise, bevist. De har tolket bevisene på den verst tenkelige og mest ensidige måten, sier forsvarer Edvard Bakke.

Han mener retten ikke har fått med seg deler av bevisførselen.

– Retten kom fram til at det ikke var et lån, men et underslag, og det er jo helt feil. Det var vanlig praksis ved skolen og det har en rekke vitner uttalt seg om. Blant annet rektor, assisterende rektor og avdelingsleder, sier Bakke.

Videre reagerer både han og de to tiltalte på at de to er dømt på forskjellig måte.

– Det var svært overraskende for dem, og helt utenkelig for oss, sier han.

NRK har ikke lyktes å få tak i aktor, Richard Røed fredag ettermiddag.

Flere saker fra Innlandet