– De stjeler fra alle containerne

Det stjeles fra nesten alle Røde Kors' pantecontainere i Gudbrandsdalen.

Flaskecontainer
Foto: Arne Hoffmann Sletten, Røde Kors

– Jeg tipper at våre årlige tap er 50-100.000 kroner, sier leder i Røde Kors hjelpekorps i Oppland, Rune Bjørkheim.

Foreningen har plassert ut 40 pantecontainere fra Skåbu i Nord-Fron sørover til Lillehammer. Her kan hyttefolk og andre legge i panteflasker og annet tomgods, noe som gir penger i kassa til hjelpekorpsene.

– Kjenner våre rutiner

Rune Bjørkheim

OPPGITT OVER TYVERIER: Leder i Røde Kors hjelpekorps i Oppland, Rune Bjørkheim.

Foto: Privat

Absolutt alle containerne i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen, med unntak av den i Skåbu, er blitt frastjålet store mengder tomgods.

– Mye tyder på at de kriminelle har skaffet seg oversikten over våre tømmerutiner. Det har vært flere tilfeller der de har brutt seg inn i containeren like før vi kommer, sier Bjørkheim.

Han sier at de tapte inntektene får direkte konsekvenser for utrykningene, med redusert beredskap og kapasitet.

I 2011 ble til og med selve containeren til Etnedal Røde Kors hjelpekorps stjålet.

– Meld fra hvis du ser noe

– Vi har nå muntlig og skriftlig gått ut med sterke oppfordringer til publikum om å melde fra til politiet med en gang de ser ubudne gjester ved containerne.

Hedmark Røde Kors melder at de i større grad bruker Panto-ordningen ved kjøpesentre, der kunder kan oppgi at panten går til Røde Kors, istedenfor at de får en tilgodelapp i butikken. Dermed får man ikke det samme tyveriproblemet.

– På de få containerne vi har, er det innført rutiner for hyppig tømming, og dermed har vi forebygget tyverier, sier styreleder i Hedmark Røde Kors, Roy Heine Olsen.