– Blir verre å redde Nycomed

– Det var lettere å redde Nortura enn det blir å redde Nycomed, sier tidligere Elverum-ordfører Terje Røe. Den store forskjellen er at Nycomed har utenlandske eiere, mens Nortura har lokale eiere.

- Vanskelig å redde Nycomed, sier tidligere Elverums-ordfører

Vil legge ned Nycomed


Tidligere ordfører Terje Røe sto på barrikadene for å redde de 190 arbeidsplassene på kyllingslakteriet , og det endte godt, men ikke uten langvarig kamp.

– Med eiere i Japan blir det en helt annen kamp nå, mener Røe.

– Det er begrenset hva rikspolitikerne kan gjør for å påvirke en beslutning i et stort industriselskap, sier Terje Røe.

Det er lave odds for den som tror de klarer å overbevise japanerne om at det er best for Nycomed å bli i Elverum.

Nycomed, Elverum

Nycomed Elverum med 192 ansatte.

Foto: Linda Vespestad / NRK

NHOs regionsjef Christl Kvam levner ikke Nycomed med 192 ansatte mye håp, «Stor-kapitalen bestemmer», mens Aps stortingsrepresentant Knut Storberget gjør det en stortigsrepresentant fra Elverum må gjøre, kjøre en politisk kamp i et forsøk på å beholde en hjørnestensbedrift.

Som Terje Røe sier: – Tro og optimisme for oss folkevalgte, er viktig. Har vi ikke det, da går det dårlig.

Slik var Nortura-kampen

Terje Røe forteller hvordan de klarte å redde kyllingslakteriet.

– Vi hadde tett kontakt med produsentleddet som eier selskapet, og hadde flere sterke produsenter i vårt distrikt som bidro. Min jobb, i samarbeid med dem, var å være i dialog med de riktige beslutningstakerne, blant annet i konsernledelsen, og legge fram argumenter for fortsatt drift.

Nortura i Elverum

Elverum Klarte å beholde Nortura.

Foto: NRK

– Hvor viktig var det lokale innslaget i eierskapet og i styret for å klare å beholde bedriften i Elverum?

– Det gjorde det enklere for oss å nå direkte til toppledelsen. Hadde vi ikke hatt den kontakten, ville det ha vært vanskeligere. Så var det av stor betydning at produsentene (kyllingbøndene) også eide virksomheten og så nytte av å ha slakteriet i Elverum.

– Hvor nyttig var kontakten med rikspolitikerne?

– Det er viktig å ha den kontakten, men det er begrenset hvor store påvirkningsmuligheter de har. Men det er viktig å ha dialog mellom ledelsen i næringslivet og regjeringen, så noe hjelp fikk vi derfra.

– En annen utfordring nå

Men p beholde Nycomed er en helt annen kamp.

– Det er en annen utfordring denne gangen fordi det er utenlandske eiere, og det er vanskeligere å få kontakt, men man må ikke gi opp. Det gjelder å finne fram til de riktige beslutningstakerne og ha en dialog og selge Elverum og de mulighetene vi har her framover. Det blir viktig å knytte nettverk til samme bransje nasjonalt og internasjonalt. Skulle det vise seg at bedriften blir lagt ned slik den er nå, så kan det finnes andre og andre markeder som kan nyttiggjøre seg kompetansen på fabrikken her.

– Så du tror det er mulig å selge kompetansen her?

– Ja, det er veldig mye kompetanse på Nycomed. Den er bygd opp over lang tid. Det er flere med høy utdanning som sikkert kan bidra til å utvikle nye produkter som kan være salgbare på det internasjonale markedet.

Morten Brevig, Nycomed Elverum

Fabrikksjef i Elverum, Morten Brevig.