– Ble overlatt til meg selv

– Først brukte de flere ti tusen kroner på å hente meg i Tyskland da jeg var psykotisk. Så ble jeg skrevet ut fra DPS Gjøvik etter to dager, sier mannen i 50-åra fra Østre Toten.

Jørgen Stueland med sin klient

OVERLATT TIL SEG SELV: En mann i 50-åra fra Østre Toten ble overlatt til seg selv i en tom leilighet. Her er han sammen med sin advokat, Jørgen Stueland.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Saken har blitt anonymisert i etterkant av hensyn til mannen og hans familie.

Distriktspsykiatrisk senter, DPS, i Gjøvik blir nå klaget inn for Fylkesmannen for å ha skrevet ut en pasient for tidlig.

– Uforsvarlig av DPS

– Dette er uforsvarlig og var en svært farlig situasjon, sier advokat Jørgen Stueland, som skal hjelpe mannen med å bringe klarhet i ansvarsforholdet.

Jørgen Stueland

UFORSVARLIG: Advokat Jørgen Stueland mener DPS Gjøvik handlet uforsvarlig ved å skrive ut hans klient for tidlig.

Foto: Privat

Mannen har en psykisk lidelse som innebærer at han plutselig kan få en fiks ide om å reise utenlands. I et fremmed miljø og sterk forkommen vil han da ikke være i stand til å ta vare på seg selv.

I mai var det nettopp det som skjedde. Advokat Jørgen Stueland kjenner mannen godt, og da han hørte at han var på veg til Tyskland for å «finne hunden sin», skjønte han at dette kunne gå galt.

Hentet – og skrevet ut

Han satte himmel og jord i bevegelse for å stoppe ham på Gardermoen, men lyktes ikke. Etter noen dager i Tyskland ble han eskortert hjem av helsepersonell fra DPS Gjøvik, men her ble han skrevet ut etter to dager.

– Utrolig. Først bruker de flere ti tusen kroner på å få ham hjem. Deretter blir han skrevet ut etter to dager med svært liten kvote medisiner i forhold det han brukte de foregående dagene, sier Stueland.

– Farlig med for lite medisiner

Mannen selv mener dette i verste fall kunne vært livstruende, og sier at han nå vil sette søkelyset på inkompetanse.

– Jeg fikk 5 prosent av vanlig medisinkvote. Dette kan føre til at jeg ikke mestrer affekt, og kan i verste fall føre til selvmord, sier han.

– Overlatt til seg selv

– De faktiske forhold er at mannen ble overlatt til seg selv etter to dager, de spurte ikke engang om han hadde sted å gjøre av seg, om noen kunne ta seg av ham, sier Stueland.

Etter utskrivningen henvendte mannen seg til legevakten i Gjøvik, og her skal en av legene ha reagert kraftig på behandlingen av ham. Han fikk beskjed om å kontakte en psykiater på DPS, og da ble medisindosen oppjustert.

– Ingen kommentar

Avdelingssjef ved DPS Gjøvik, Liv Hammerstad, sier at hun ikke vil kommentere saken så lenge den ikke er avgjort hos fylkesmannen ennå.