– Bevar Nortura Otta

Det vil være både riktig og lønnsomt å opprettholde Norturaslakteriet på Otta. Det mener regionrådene i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. I en felles uttalelse sier de at de er uenige i metodikken Nortura har brukt når de vurderer å legge ned på Otta.