–Fikk belønning for å tie om seksuelle overgrep

Den 25 år gamle sønnen til nabofaren i overgrepssaken i Alvdal forklarte i lagmannsretten i dag at også han ble utsatt for flere seksuelle overgrep av faren.

Overgrepssaken i Alvdal i lagmannsretten

Ankesaken i overgrepssaken i Alvdal går i Eidsivating lagmannsrett.

Foto: Mette Finborud Børresen

Sønnen til en av de tiltalte i Alvdal-saken avga sin vitneforklaring for Eidsivating lagmannsrett fredag.

Mannen i 20-årene anmeldte sin 46 år gamle far for seksuelle overgrep mandag denne uken, og er den siste med tilknytning til personer i saken som anklager en av de tiltalte for seksuelle overgrep.

Fikk godteri og penger

Han sa i retten at han fikk belønning hvis han ikke fortalte om de angivelige overgrepene faren begikk mot ham.

Det er hans søster som skal ha hatt mistanke om at han hadde blitt utsatt for overgrep i barndommen.

– Jeg fikk beskjed om ikke å si noe om det som skjedde. Jeg fikk godteri, penger og fikk lov til å kjøre traktor som belønning. Hvis jeg fortalte om det, fikk jeg beskjed om at belønningene ble trukket tilbake, forklarte sønnen.

Han sa at han skjønte at det som skjedde var galt, og gråt når han var alene, men han følte seg skamfull og klarte ikke fortelle noen om det. I retten fortalte han at han husker veldig lite fra barndommen, bortsett fra dette.

Han og broren ble flyttet til en fosterfamilie da de var litt eldre, og de fleste minnene han har er fra tida etter det.

Den tiltalte faren var flyttet til en annen rettssal mens sønnen
forklarte seg.

Har prøvd å fortrenge overgrepene

De seksuelle overgrepene skal ifølge sønnen ha skjedd på et
tettsted i Hedmark i 1991 og 1992. Gutten var da fem-seks år gammel.

– Jeg har prøvd å fortrenge det i 20 år, forklarte han i retten i dag. Han ønsker nå å bli ferdig med alt.

Anklagene fra sønnen dreier seg om grove seksuelle overgrep. De skjedde i forbindelse med helgebesøk. Det skjedde på et snekkerverksted eller noe lignende, forklarte sønnen i lagmannsretten.

Benekter å ha vært tilstede

Sønnen er halvbroren til to av Alvdal-ofrene. I Nord-Østerdal tingrett i vinter ble 46-åringen dømt til fire års fengsel for å ha medvirket til seksuelle overgrep mot sin yngste sønn.

Mannens forklaring i dag kan påvirke utfallet av dommen mot faren, sjøl om det ikke har noe direkte med overgrepssaken i Alvdal å gjøre.

Faren har hele tida benektet at han var til stede da de to minste barna ble utsatt for seksuelle overgrep hos det hovedtiltalte paret.