Hopp til innhold

– Barnevern på sparebluss

– Risikoen for at vi henlegger saker vi burde ha gått inn i øker nå i barnevernet i Ringsaker.
Det sier tillitsvalgt Trond Østerbø. En voldsom økning i innmeldte saker første kvartal i år har fått barnevernsjefen i kommunen til å komme med drastiske tiltak.

Trond Østerbø

Trond Østerbø er bekymra over situasjonen som utvikler seg i Ringsaker kommune. Flere bekymringsmeldinger, mer arbeid, men for få til å ta hånd om oppgavene.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Et av tiltakene barnevernsjefen foreslår er å heve terskelen for å gå inn i bekymringsmeldinger.

– Instanser som melder bekymring til barnevernstjenesten må påregne at flere meldinger enn tidligere blir henlagt, skriver hun i et brev til rådmannen.

De tillitsvalgte støtter tiltaksplanen til barnevernsjefen.

– Hvordan kan dere støtte et slikt tiltak?

– Det er et godt spørsmål, som det er vanskelig å svare på, men med så mange ufordelte meldinger så må vi se litt kritisk på hva som ligger der, sier Trond Østerbø.

Må undersøke flere saker

For samtidig som antall meldinger øker, så øker også mengden med saker de har en plikt til å undersøke. Og ved utgangen av første kvartal brøt barneverntjenesten i Ringsaker den lovpålagte undersøkelsesfristen for flere av sakene.

– Meldingene blir gjennomgått i løpet av en uke, men det som skal undersøkes videre blir liggende fordi vi mangler saksbehandlingskapasitet, sier Østerbø og legger til:

– Derfor har jeg en forståelse for de tiltakene som nå settes inn, men jeg er bekymret for situasjonen på sikt, sier han.

– Alle får hjelp

Bekymret er også konstituert kommunalsjef for helse og omsorg i Ringsaker Ola Øverli, men han garanterer at alle barn som meldes inn til barnevernet i Ringsaker skal få den hjelpen de har krav på.

Når det gjelder tiltaket med å heve terskelen for å gå inn i bekymringsmeldinger, tror han mye kan gjøres fra de instansene som melder bekymringen.

– I flere av disse sakene kan mye løses av den instansen som melder det, med litt veiledning fra oss.

Øverli er likevel ikke spesielt glad for at disse tiltakene må settes i verk. Han han innrømmer at mannskapet i barnevernet er for lite til å klare alle oppgavene sine akkurat nå. I tillegg til å heve terskelen for bekymringsmeldinger, så foreslår også barnevernsjefen også å kutte en del av det forebyggende arbeidet de driver med.

– De som virkelig trenger hjelp i barnevernet vil få god hjelp, og det er det viktigste at vi gir hjelp til de som trenger det mest.

Ikke overbevist

Trond Østerbø er ikke like overbevist om at alle får den hjelpen de trenger.

– Det får stå for kommunalsjefen sin regning, sier han. Dette liker vi å tro, men jeg har sagt det tidligere, og sier det igjen at Ringsaker kommune har ikke et godt nok barnevern.

Østerbø er også bekymret for det signalet dette gir til instanser som nå etter hvert er blitt flinke til å melde fra til barnevernet.

– Resultatet kan bli at flere nå lar være å sende bekymringsmeldinger til oss, og det er et tankekors, sier han.

Trenger mer folk

Krise i barnevernet i Ringsaker er ingen ukjent situasjon. I 2011 ble kommunen bøtelagt for ikke å overholde undersøkelsesfristen. I 2008 konkluderte en NOVA-rapport med at kommunen måtte oppbemanne barnevernet.

Hvor lenge krisetiltakene denne gang vil vare er uklart. Men konstituert kommunalsjef Ola Øverli håper at de etter sommeren skal ha flere folk på plass.
Før påske ble det klart at Ringsaker for to av de totalt 9 barnevernstillingene i Hedmark som regjeringa bevilget penger til over statsbudsjettet.

– Disse håper vi å få besatt etter sommeren, sier han.

Trond Øverbø mener disse to stillingene ikke er nok.

– Kommunestyret i Ringsaker sa de ville ha tre av disse stillingene til Ringsaker, men fikk bare to. Det betyr at politikerne fortsatt mener vi burde ha en stilling til. Det synes jeg det er på tide at de finner penger til på eget budsjett, sier han.

– Demotiverende i lengden

Ola Øverli er enig i at krisen nå viser at barnevernet bør styrkes på sikt.

– Men dette er et økonomisk spørsmål. Vi kan ikke opprette flere stillinger viss det ikke er politisk vilje til dette, sier han.

Både Østerbø og Øverli er enige om at denne situasjonen ikke kan vedvare. Og begge er bekymret for at de nå kutter mye i det forebyggende arbeidet.

– Dette er helt klart ingen ønsket situasjon, sier Øverli.

– Vi driver et barnevern på sparebluss i Ringsaker. Det er demotiverende i lengden, sier Trond Østerbø.

Flere saker fra Innlandet