Hopp til innhold

– Angrer på at jeg begynte å røyke

– Jeg vet hvorfor jeg fikk kols. Det skyldes bare at jeg har røykt, sier Karin Rudshagen (75). Nå sitter hun i rullestol med pustemaskin og sliter med skyldfølelse.

Karin Rudshagen, Kongavinger

Kolspasient Karin Rudshagen vet at kolsen hun har, bare skyldes røyking.

Foto: Vera Wold / NRK

– Jeg så en kvinne med kols på sykehuset for mange år siden. Jeg tenkte at det aldri skulle skje meg. Siden har jeg vært redd for å få kols, og nå sitter jeg her med det samme utstyret som hun hadde, sier Karin Rudshagen ettertenksomt. Hun begynte å røyke som ganske ung og sluttet ikke før hun var 50 år.

– Kols er en lavstatussykdom fordi den henger sammen med røyking, sier overlege og lungespesialist Dag Amundsen ved Kongsvinger sykehus.

Sintef-forskning viser at stadig flere kvinner får kols, og at folk med lavest utdanning har størst risiko for å få kols.

LES MER: I Rogaland vil en bedrift gi ikke-røykere ei ekstra ferieuke

Vet ikke at de er syke
Dag Amundsen, overlege og lungespesialist, Kongsvinger

– Kols er en lavstatussykdom, sier overlege og lungespesialist Dag Amundsen ved Kongsvinger sykehus.

Foto: Vera Wold / NRK

80 prosent av de som får kols, har vært langvarige røykere.

Men kols skyldes ikke bare røyking. Kombinasjonen lav utdanning og livsstil generelt øker risikoen for å bli rammet av den uhelbredelig, kroniske sykdommen. Det viser forskningen.

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon.

Kilde: LHL

Stadig flere får kols, og mange kommuner i Hedmark og Oppland ligger langt over landsgjennomsnittet i antall kolspasienter. Kommuner som Trysil, Åmot, Løten og Sør-Fron ligger langt over landsgjennomsnittet.

Lungesykdommen kols er snart den tredje hyppigste dødsårsaken i verden.

Klager ikke på kolsen

Karin Rudshagen, Kongsvinger (2)

– Jeg klager ikke! Har både inne- og uterullestol og kjører rundt i byen og koser meg.

Foto: Vera Wold / NRK

Karin Rudshagen merket at kroppen ikke fungerte som vanlig.

– Jeg hostet og hadde tung pust. Jeg klarte ikke å gå bakker, og da var det bare én dom, sier Rudshagen.

Utstyret er en slange, koblet til en konsentrator som lager oksygen. En liten motor plassert i sykehuskorridoren med en sju meter lang plastslange er plassert i neseborene til Karin Rudshagen.

Men kolspasient Karin Rudshagen klager ikke der hun sitter i rullestolen sin i en omsorgsbolig i Kongsvinger. Hun er fornøyd med behandlingen hun har fått ved sykehuset, og synes at hun har god livskvalitet.

– Jeg har fått både inne- og uterullestol og kjører rundt i byen og koser meg. Jeg kommer meg inn overalt; på kafeer og butikker. Når en først er blitt syk og fått noe som hjelper, må en være takknemlig.

Kolsfylkene Hedmark og Oppland

Det er mellom 200 og 300 000 med kols i Norge. 75 prosent av de kols-syke vet ikke at de har sykdommen.

– Kom deg til legen hvis du er tungpustet og har morgenhoste med slim, oppfordrer fagfolk.

Rangveig Trøsberget, lungssykepleier i Kongsvinger

Lungesykepleier Rangveig Trøsberget ved Kongsvinger sykehus ned lungemedisiner.

Foto: Vera Wold / NRK

En forskningsrapport fra Sintef viste at enkelte kommuner i Hedmark og Oppland ligger høyt over landsgjenomsnittet i antall kolstilfeller. Overlege og lungespesialist Dag Amundsen ved Kongsvinger sykehus sier stadig flere kvinner får kols, og at det er forskjeller mellom fylkene.

– Det har først og fremst med røykevaner å gjøre. Vi ser at i bymessige strøk, som Oslo og Stavanger, har folk skjønt at de må slutte å røyke, mens folk i en del andre strøk i landet, så har de ikke helt forstått det ennå, og fortsetter med sine gamle røykevaner.

I tillegg til røyking kan også stoffer folk får i seg på jobben, føre til kols. Også andre faktorer spiller inn.

Sosial-økonomiske forhold som inntekt, sivilstand og yrkesstatus henger sammen med risikoen for å få kols.

– Folk med lavere utdanning og inntekt har kanskje en annen livsstil enn folk med høyere utdanning. Det gjelder kosthold, trening, hvor man bor, osv.. Alle disse forholdene er med på å avgjøre hvilken risiko du har for å utvikle kols, sier Sintef-forsker

Flere saker fra Innlandet

Gudbrandsdalen Slakteri

Bygger nytt slakteri i Gudbrandsdalen

Simen Skarderud

Selv da fingertuppene falt av én etter én, fikk ikke Simen sterke smertestillende