– Hva har skjedd her?

Bunnen i den lille elva Skurva i Lillehammer er delvis dekket av et betonglignende stoff.
– Alt liv er borte, sier nabo Sylvi Brynildsen.

TRIST NABO: - Alt liv er borte i Skurva, sier Sylvi Brynildsen.

TRIST NABO: – Det ser ut som noe er sluppet ut i elva, sier Sylvi Brynildsen.

Foto: stein schinstad / nrk

– Naboene våre fiska her på begynnelsen av 2000-tallet. Nå ser det ut til at alt av liv er forsvunnet. I løpet av det siste året virker det som det er kommet betongbanker i elva. Vi lurer på hva som har skjedd, sier Brynildsen.

Skurva renner fra Abbortjern, forbi Birkebeinerstadion og ned mot Nordre Ål i Lillehammer. Der den passerer den store byggeplassen Rosenlundkvartalet, kan man tydelig se at elvebunnen er dekket av et grått lag som er hardt og ser ut som betong.

– For meg ser det ut som noe som er sluppet ut i elva fra byggeplassen, sier Sylvi Brynildsen.

Forurensing i elva Skurva

SOM BETONG: Elvebunnen i Skurva er delvis dekket med et betonglignende lag helt fra Nordre Ål ned til Gudbrandsdalslågen.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Grunnvann pumpet ut i elva

Thomas Rostøl, NCC Construction.

SKAL UNDERSØKE: Distriktssjef i NCC Construction, Thomas Rostøl, innrømmer at de har pumpet opp grunnvann fra byggegropa og ut i Skurva.

Foto: stein schinstad / nrk

Entreprenøren NCC Construction står for utbyggingen av Rosenlundkvartalet, som ligger inntil Skurva. Statens Vegvesen Region Øst og Fylkesmannen i Oppland er blant de som skal flytte inn.

Bygningene står på leirgrunn, og grunnvann er blitt pumpet direkte ut i elva.

– Vi skal nå nå undersøke saken, sier Thomas Rostøl, distriktssjef i NCC Construction i Hamar.

Han presiserer at de har tillatelse til utslipp fra byggeplassen.

– Ikke søkt Fylkesmannen

Men Stein Egil Granli i Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland sier entreprenøren ikke har søkt Fylkesmannen om tillatelse til å pumpe vann ut i elva Skurva.

– Dersom noen har planer om å forurense vassdrag, skal det innhentes tillatelse fra Fylkesmannen, sier Granli.

Fylkesmannen i Oppland har vært involvert i reguleringsplanen.

– Men da var det for å passe på at Skurva blir liggende mest mulig i dagen, sier Granli.

Det kan komme straffereaksjoner.

Mikkel Kvasnes, miljøvernrådgiver, Lillehammer kommune.

Kommunen på befaring

Folk fra Lillehammer kommune har vært på befaring langs elva. De kan foreløpig ikke si hva slags stoff som har lagt seg på elvebunnen, men vil undersøke dette nærmere.

– Vi vil se nærmere på saken. Det kan komme straffereaksjoner på utslippet dersom det er brudd på forurensingsloven, sier Mikkel Kvasnes, miljøvernrådgiver i Lillehammer kommune.

De har undersøkt elva helt ned til Gudbrandsdalslågen.

– Vi fant den samme forurensningen helt ned til Lågen, og er veldig overrasket over at dette kan ha skjedd, sier Kvasnes.

Kommunal befaring av Skurva

OVERRASKET: Kommunens folk, Gudbrand Skinnerlien (tv) og Mikkel Kvasnes, var på befaring i dag, og er overrasket over forurensningen.

Foto: stein schinstad / nrk