95 i karantene etter ungdomsleir i Smiths venner – Skulle aldri vært arrangert

Hamars ordfører er sterkt kritisk til at Smiths venner valgte å arrangere ungdomsleir, samtidig som Mjøsområdet opplever et større smitteutbrudd.

Einar Busterud, ordfører i Hamar

KRITISK: Ordfører i Hamar, Einar Busterud.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Ungdomsleiren og fjellturen til Sjusjøen forrige helg fikk store konsekvenser.

95 ungdommer og ledere er satt i karantene, etter at en som hadde vært til stede fikk påvist korona-smitte.

Den smittede var ikke deltager, men kom til leiren med noe gjenglemt turutstyr. Personen var innom en av utleiehyttene med ungdommer.

Det var Hamar Arbeiderblad som først skrev om saken.

De siste 10 dagene har det vært 82 nye smittetilfeller i Hamar-regionen. 48 av disse er i Hamar kommune.

– Burde vært avlyst

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, er kritisk og mener samlingen aldri burde funnet sted.

Det er et merkelig tidspunkt å holde en slik samling på. Skoler var allerede stengt og det skal bare en til for å spre smitte inn i en sånn gruppe, sier Busterud.

Byen og flere andre kommuner rundt Mjøsa opplever nå et større smitteutbrudd. Mange av tiltakene rammer særlig barn og unge.

MENIGHETSLOKALE: lokale til Brunstad Kristelige Menighet i Hamar

MENIGHETSHUS: Forsamlingslokalet til Brunstad Kristelige Menighet i Hamar, også kjent som Smiths venner.

Foto: Andreas Lekang / NRK

Rådførte seg med kommuneoverlegen

Arrangøren av leirskolen på Sjusjøen var Brunstad Ungdomsklubb i Hamar.

Ungdommer og ledere var samlet fra fredag til søndag. De bodde i flere leide hytter på Sjusjøen. Flere av ungdommene er under 18 år.

Halvor Bekkevold, som er presseansvarlig i menigheten, sier de rådførte seg med kommuneoverlegen, før de tok en avgjørelse om å arrangere turen.

– Vi hadde kontakt med kommuneoverlegen i Hamar så sent som dagen før avreise, der det ble gjort en vurdering av om dette var greit å gjennomføre, sier Bekkevold.

Men ordføreren mener arrangøren burde ha avlyst, så lenge smittesituasjonen ikke er under kontroll.

– Om man får ja til noe en dag, så er det ikke sikkert at samme opplegg faktisk kan gjennomføres dagen etter, sier Busterud.

I karantene inntil videre

Kommunelege i Hamar, Ketil Egge.

GODKJENTE OPPLEGGET: Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge bekrefter til NRK at arrangøren var i kontakt med ham dagen før leirstart.

Foto: Frode Meskau

Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge bekrefter til NRK at arrangøren var i kontakt med ham dagen før leirstart.

Slik de skisserte opplegget, så kunne dette gjennomføres. Det var ikke noe som skulle tilsi at det måtte avlyses, sier Egge.

Kommuneoverlegen vil ikke si om noen av deltageren har blitt testet eller fått påvist smitte i etterkant av turen.

Egge sier de har anbefalt at de som var på leiren er i karantene, inntil situasjonen er avklart. I utgangspunktet gjelder det frem til 1. november.

Delte ungdommene i små grupper

Halvor Bekkevold sier det ble gjort flere smitteverntiltak på turen.

Deltakerne ble delt inn i sju kohorter med atskilte aktiviteter, og en hovedansvarlig innen hver kohort, som passet på at ungdommene holdt seg innenfor kohorten.

– I tillegg utarbeidet vi tiltak som romlister, kjørelister, smittevernvakter, renholdsansvarlige og hytteansvarlige, skriver Bekkevold.

Han legger til at alle tiltak ble formidlet til alle som var med på forhånd, og at det der ble gitt klar beskjed om hvem som kunne delta og ikke.

– I ettertid ha vi hatt tett kontakt med både lege og smittesporingsteam, og fulgt opp alle involverte, sier Bekkevold.

Endring i artikkel mandag 2.10: Artikkelen er tilført en presisering fra ordføreren:

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, nyanserer kritikken for å vise at det ikke er ungdommene han er kritisk til.

– Jeg skjønner at dere føler dere litt uthengt. Det beklager jeg. Det er ingen ting å utsette på forberedelser og måten dere gjennomførte på. Poenget er at enhver samling nå innebærer en smitterisiko og at situasjonen endrer seg veldig raskt, sier Busterud til Vårt Land.

Busterud presiserer likevel overfor NRK at han fastholder synspunktet om at arrangementet ikke burde foregått.

– Da de dro på leir, var skolen stengt, og da har man et ansvar. Situasjonen forandrer seg fra dag til dag.