Hopp til innhold

9 av 16 ikke på jobb i barnevernet i Land – nå tilbyr nabokommunen hjelp

SØNDRE LAND (NRK): Barnevernstjenesten i Land har fått massiv kritikk fra Fylkesmannen på grunn av store antall avvik og brudd på barnevernsloven. Nå tilbyr Gjøvik kommune et samarbeid.

Formannskapsmøte for Søndre og Nordre Land kommune

FOR SAMARBEID: Rådmenn og ordførere i de to Landkommunene ønsker et samarbeid med barnevernet i Gjøvik for å få orden på den felles barnevernstjenesten. Fra venstre Arne Skogsbakken, Terje Odden, Ola Tore Dokken og Jarle Snekkestad.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I et felles formannskapsmøte i Søndre Land onsdag, vedtok kommunene å takke ja til en dialog med Gjøvik kommune om et felles barnevern.

Den felles barnevernstjenesten i de to Landkommunene fikk medias søkelys da det i mars kom fram at Fylkesmannen i Oppland hadde funnet svært veldig alvorlige brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon.

Rapporten viste at det hadde forekommet lovbrudd i 89 prosent av sakene. Blant annet ventet en familie to og et halvt årpå en avgjørelse om tilbakeføring av barn fra fosterhjem.

Høyt sykefravær og store utfordringer

Jarle Snekkestad, rådmann i Nordre Land kommune, påpekte i formannskapsmøtet i dag at Landkommunene på nåværende tidspunkt har en tjeneste som har greid å redusere avvikene betraktelig på flere områder.

– Men vi har fortsatt utfordringer, både på grunn av høyt sykefravær og permisjoner, sa han.

Snekkestad sa også at de opplever å ha for liten tilgang på godt kvalifiserte søkere når stillinger har vært lyst ut.

– Mindre sårbar med et samarbeid

Fotomontasje med portrettbilde av Espen Lilleberg og rådhuset i Nordre Land kommune.
Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Espen Lilleberg fra det private barnevernsfirmaet Connexa, ble tidligere i høst leid inn for å rydde opp i situasjonen i barnevernet i Land. Stillingen hans ble omgjort til en kommunal stilling da det ble klart at ordningen var i strid med loven.

Lilleberg har i dag en rolle som faglig ressurs og veileder for den nye barnevernslederen.

– Det er vanskelig å bygge opp en forsvarlig tjeneste slik det er per i dag, med så få ansatte på jobb, sier Lilleberg om situasjonen i barnevernet.

Det er per i dag 6,6 årsverk av 16 på jobb - de resterende ansatte er enten sykmeldte eller i permisjon.

Lilleberg ønsker et samarbeid med barnevernstjenesten i Gjøvik velkommen, fordi det vil gjøre tjenesten blir mindre sårbar.

– Samtidig er det viktig at det blir en god prosess, slik at barnevernstjenestene som eventuelt skal slå seg sammen får en forsvarlig kvalitet, sier han.

Ordførere: Ja til samarbeid

Det ble stemt i begge formannskap om man ønsket å gå i en dialog med barnevernstjenesten i Gjøvik. Fra Søndre Land ble det et enstemmig vedtak for dialog, fra Nordre Land var det to som stemte mot.

Ordførere i begge Landkommunene, Terje Odden og Ola Tore Dokken, gav begge klart uttrykk for at de ønsket et samarbeid med Gjøvik velkommen.

– Vi har ingen tid å miste. Jeg er innstilt på dialog med Gjøvik. Vi trenger et samarbeid så fort som mulig, sier Terje Odden til NRK.

Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken, er enig. Han sier at det har vært svært krevende å lede kommunen med så store utfordringer i barnevernet.

– Det har krevd mye ressurser. Det vil ta tid å få i gang et samarbeid med Gjøvik, og i denne perioden må vi jobbe godt med barnevernet i Land, sier han.