83,2 prosent sier nei i Løten

Folket i Løten har talt. 83,2 prosent sier nei til kommunesammenslåing. – Jeg har fått større overraskelser, sier ordfører Bente Elin Lilleøkseth.

Bente Elin Lilleøkseth i Brenneriroa

Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth er ikke overrasket over nei-flertallet.

Foto: Per Magnussen / NRK

Svaret er klart og tydelig. Løtensokningene vil være for seg selv og ikke slå seg sammen med andre kommuner.

I folkeavstemningen, som nå er ferdig og telt opp, svarte 83,2 prosent nei til kommunesammenslåing og 15,8 prosent svarte ja.

– Det forteller at den holdningen som kom fram i innbyggerundersøkelsen i februar er riktig, at det fortsatt er et stort nei-flertall til kommunesammenslåing i Løten. Og da er det for meg som ordfører viktig å lytte til det signalet som er gitt, sier Bente Elin Lilleøkseth.

Lav valgdeltakelse

Men valgdeltakelsen var lav. Bare 36.9 prosent avla stemme. Det betyr at 2.222 av 6.015 stemmeberettigede valgte å si sin mening.

– Vi skulle selvsagt ha ønsket en større deltakelse, sier Lilleøkset.

Hun tror det kan være flere årsaker til at ikke flere avla stemme.

– Det kan være at løtensokningene har sett at denne kommunereformen høyst sannsynlig ikke blir noe av. Andre kommuner i regionen har vært tydelige på at de ikke deltar. Det kan også være at folk synes de fikk sagt i fra i forbindelse med innbyggerundersøkelsen i februar, sier Bente Elin Lilleøkset.

På bakgrunn av den lave valgdeltakelsen nå, sier ordføreren at hun er glad de har innbyggerundersøkelsen som har et mer valid innbyggerutvalg, og hvor det også ble et overveiende nei til sammenslåing.

– Resultatet i dag er med på å bekrefte det nei-standpunktet som ble gitt i innbyggerundersøkelsen, sier Lilleøkseth.

Ingen overraskelser

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth fikk altså ingen store overraskelser etter at valglokalene stengte og opptellingen var ferdig fredag kveld.

– Jeg har nok hatt større overraskelser i livet enn at 83,2 av løtensokningene ved folkeavstemming har sagt nei til kommunesammenslåing.

Spørsmålet

Spørsmålet som ble stilt i folkeavstemmingen var som følger:

«Skal Løten kommune inngå i en eventuell kommunesammenslåing i Hamarregionen?»
Svaralternativer var: «Ja», «Nei», «Blank».