Hopp til innhold

7000 år gamle feller oppdaget i Jotunheimen

Høyt til fjells har arkeologer funnet en av de aller eldste fiskefellene vi kjenner fra Norge. – En gavepakke, sier arkeolog.

Tesse

SJELDENT FUNN: Ferskvannsbiolog Trygve Hesthagen på funnstedet ved vannet Tesse i Lom. Ferske stokker er plassert for å markere de mange staurene fra det eldgamle fiskeanlegget,

Foto: Reidar Marstein

Fjellfarer og hobbyarkeolog Reidar Marstein kom over noe helt spesielt da han i juni i år var ved innsjøen Tesse i Lom kommune.

Den lave vannstanden avslørte flere små stokker som sto opp fra sjøbunnen.

– Jeg så at disse sto i et bestemt system, forteller Marstein til NRK.

Ifølge Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er en av stokkene, eller staurene som det heter, nå tidfestet til å være rundt 7000 år gammel.

De er altså fra 5000 f.Kr, som vil si i eldre steinalder.

Fiskefeller 7000 år

I SJØBUNNEN: I vår kom Reidar Marstein over flere titalls stolper som var stukket ned i den gamle sjøbunnen. Han forsto raskt at dette var rester av gamle fiskefeller.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Les også: Trodde det var metallskrot: Gjorde unikt vikingfunn på jorde

7000 år gamle fiskefeller

Staurene har blitt brukt til fiskefeller. Faktisk er disse en av de aller eldste fiskefellene vi kjenner til fra Norge, og av sitt slag de aller eldste vi kjenner til fra Nord-Europa.

Kulturminnet består av minst tre fangstkamre, og funnet ble gjort hele 850 moh.

fiskefelter-tesse-270922

En av staurene som ble funnet på sjøbunnen av Tesse i juni 2022.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK
Fiskefeller 7000 år

Fellen var i bruk omkring 5000 f.Kr. Det vil si i eldre steinalder.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK
Tesse

Finnerne av fiskeanlegget har markert de mange staurene ved å plassere ferske stokker vedsiden av.

Foto: Reidar Marstein
Utsyn utover området hvor 7000 år gamle fiskefeller er oppdaget. Tesse er i dag et regulert vann. For 7000 år siden lå fiskefellene på ca. 1-1,5 meters dyp. Steinaldermenneskene kan da vasset ut eller brukt enkle båter.

Utsyn utover området hvor 7000 år gamle fiskefeller er oppdaget. Tesse er i dag et regulert vann. For 7000 år siden lå fiskefellene på ca. 1-1,5 meters dyp. Steinaldermenneskene kan da ha vasset ut eller brukt enkle båter.

Foto: Reidar Marstein
fiskefelter-tesse-270922

NRK var med da dykkere fra Norsk Maritimt Museum sikret det unike kulturminnet i innsjøen Tesse tirsdag 21. september.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK
Tesse

I 2013 og 2014 ble det funnet spor etter omfattende steinalderaktivitet langs bredden av Tesse. Blant annet fra tidsrommet da fiskefellene var i bruk. Her er et lite utvalg avfallet steinaldermenneskene etterlot seg langs Tesse.

Foto: Birgitte Bjørkli / KHM

Lange gjerder har sannsynligvis bidratt til å lede fisken inn i fellene som er funnet i Tesse.

– I norsk og skandinavisk sammenheng er dette et oppsiktsvekkende funn. Det er en gavepakke, sier arkeolog Axel Mjærum ved Kulturhistorisk museum ved UiO.

Fellene har stått på grunt vann, og trolig dreier det seg om fangstkamre med traktformede innløp.

Axel Mjærum, prosjektleder for utgravingen i Frogn

FRA STEINALDEREN: Gjennom det nye funnet ser vi nå konturene av et omfattende og svært gammelt fiske, et fiske vi håper å lære mer om gjennom en kommende undersøkelse, sier arkeolog Axel Mjærum ved Kulturhistorisk museum ved UiO.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Foreløpig er det identifisert minst tre fangstkamre med ledegjerder på sjøbunnen.

– I tillegg ligger det i et steinaldermiljø her langs Tesse-vannet. Det forteller om et fiske som har en alder vi bare ante, men som vi egentlig ikke har hatt sikker kunnskap om før nå, sier Mjærum.

Les også: Fant sjeldent sverd fra middelalderen ved en tilfeldighet

Skal sikre funnet

I løpet av sommeren har Tesse blitt fylt helt opp med vann.

Dykkere fra Norsk Maritimt Museum var tirsdag i innsjøen for å måle stokkene, hente ut dateringsprøver og sikre det unike kulturminnet mot erosjon og is over vinteren.

Neste år, når isen har smeltet, skal landarkeologer fra Kulturhistorisk museum begynne utgravingen.

– Det er så verdifullt at vi ikke kan ta sjansen på å vente, sier Mjærum.

SE VIDEO: Dykkere fra Norsk Maritimt Museum filmet med GoPro-kamera da de tirsdag 27. september var i Tesse for å sikre de verdifulle kulturminnene. På videoen kan du se en av de mange staurene som ble oppdaget i fjor.

Hver vår tappes fjellvannet Tesse ned for å produsere kraft, og da kommer den gamle sjøbunnen til syne.

– Dette er en fiskeplass som har vært brukt i tusenvis av år. Når man begynte å regulere vann så begynte alt mulig å graves frem, sier arkeolog Mjærum.

Ved sjøbunnen i Tesse er det blant annet funnet trinseformede garnsøkker fra vikingtid.

I Lom har også Norges eldste sko smeltet fram. For tre år siden fant arkeologene skjelettet fra en hund mellom Lom og Skjåk.

– Rundt her er det steinalderboplasser i massevis. Her kan man plukke gjenstander og bein. Det har åpenbart vært et attraktivt sted. Man har tenkt seg at det høyst sannsynlig har vært knytta til reinsfangst innover Jotunheimen, men også sannsynligvis de gode fiskeplassene her, sier Mjærum.

Norges eldste sko funnet i Lom

NORGES ELDSTE SKO: Den 3400 år gamle steinalderskoen ble funnet i Jotunheimen i 2006. Skoen var i størrelse 39 etter vår tids målestokk og har trolig tilhørt en jeger.

Foto: klimaparken2469.no
  • Sjekk ut flere funn på nettsiden til det brearkeologiske sikringsprogrammet Secrets Of the Ice.