Hopp til innhold

70 sykehusstillinger blir borte

Sykehuset Innlandet kutter 70 stillinger og 20 senger for å spare 70 millioner kroner i år.

Denne gangen er det sykehusene i Kongsvinger og på Tynset det går verst ut over. Administrasjonen foreslår å fjerne fem senger på Tynset og 10-15 senger i Kongsvinger.

Administrasjonen har også diskutert den framtidige sykehusstrukturen i dag, og legger til grunn at det skal bygges et nytt sykehus i Hamar-området.

Pressekonferanse i Sykehuset Innlandet
Foto: Jorun Vang / NRK

Store underskudd

Administrerende direktør Torbjørn Almlid må spare penger for Sykehuset Innlandet har over lang tid brukt mer penger enn de har. Siden nyttår er det brukt 30 millioner for mye i Sykehuset Innlandet, og uten tiltak nå ville underskuddet bli 70 millioner kroner i år.

- Nå holder det ikke å bruke ostehøvelen lenger, nå må det strukturelle tiltak til, sier Almlid.

For å gå i null i løpet av året må det spares 70 millioner kroner. Da har de dekket gamle underskudd med egenkapital. Administrasjonen kutter 70 årsverk og det betyr at rundt 100 ansatte blir berørt. Sykehuset har nærmere 7.000 ansatte. Psykiatrien vernes - der er det ikke lov å kutte, og da er det kjerneområdene som står igjen.

- Store endringer må til

Fra før i år har mjøssykehusene mistet 60 sengeplasser. Der er det ikke mer å hente. Nå står Tynset og Kongsvinger for tur og det planlegges å kutte 10% av sengeplassene. I Kongsvinger er det trolig ved slagenheten og på kirurgisk avdeling senger skal kuttes.

Men dette er ikke nok for å spare 70 millioner.

- Vi har ikke funnet løsningen for resten, sier Torbjørn Almlid.

Trolig kan det bli snakk om å fjerne avdelinger og samle funksjoner. Store strukturendringer må til mener administrasjonen, og da er rammebetingelsene at fylkene skal ha minst ett akuttsjukehus hver. I tillegg mener den at det må bygges et nytt sykehus i Hamarregionen.

Forslagene skal behandles på styremøte i slutten av juni.

Nye aksjoner?

Reaksjonene på forslagene har ikke latt vente på seg.

- Helt forferdelig, sier aksjonsleder for sykehuset i Kongsvinger, May Sønsterud, om å legge ned 10 til 15 senger der.

- Vi vil gjøre alt vi kan for å hindre det. De får ikke røre sykehuset vårt, her er det skåret inn til beinet fra før. Og samtidig skal de bygge nytt sykehus. Hvor skal de ta penger til bygging og drift av det fra, når de ikke har råd til å drive de sykehusene vi har? spør Sønsterud.

Flere saker fra Innlandet