5 av 7 er kvinner – Det er ulovlig

TOTEN (NRK): Fem av syv i formannskapet i Østre Toten er kvinner. Det er brudd på kommuneloven. – Det er ikke i henhold til regelverket sånn det er nå, sier formannskapsmedlem Tor Gaute Lien.

Formannskapet i Østre Toten

ULOVLIG: Kvinner er ulovlig overrepresentert i dette formannskapet.

Foto: Jorun Vang / NRK

Etter at en mann måtte ut i permisjon, kom formannskapet i Østre Toten i en vanskelig situasjon. Ordfører Guri Bråthen sier det er gode grunner til at kjønnsfordelingen ble skeiv.

– Det er tilfeldig at det ble slik. De mennene vi hadde tilgjengelig i kommunestyret hadde ikke kapasitet til å ta på seg flere politiske verv, så dermed falt valget på en kvinne som hadde kapasitet og gode evner til å sitte i formannskapet, sier hun.

Ingen problem med mange damer

Tor Gaute Lien er en av mennene i formannskapet. Han synes ikke kjønnsfordelingen byr på noen problemer for gruppa.

– Det er ikke noe problem for meg om det er for mange damer eller for mange menn, sier han.

Den andre mannen i formannskapet, Kjetil Bakke mener det viktigste er at politikken blir gjort skikkelig.

– Det er ikke så stor forskjell, det går stort sett som det pleier. Det er politikken som er den viktigste. Det er gøy med så mye medieoppmerksomhet som vi har fått rundt dette da, sier Bakke.

Guri Bråthen

FORTSETTER: Guri Bråthen mener de har klarert at de kan fortsette med den skeive kjønnsfordelingen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Ikke bekymret

Ordføreren mener lovbruddet ikke vil få noen konsekvenser.

– Vi bryter loven, men jeg er ikke bekymret siden vi har avklart med Fylkesmannen hvordan dette skal håndteres, så vi er trygge på at vi er innafor. Jeg synes ikke kjønn er så veldig viktig i denne sammenhengen.

Avdelingsdirektør i Fylkesmannen Asbjørn Lund sier det er krav om kjønnsmessig balanse i representasjon i kommunale råd og utvalg, men bare så langt det er mulig. Det er kommunene selv som vurderer dette.

Derfor gjør Østre Toten ingen endringer.

– Vi er de rette personene som sitter der. Kjønn er ubetydelig, sier Arbeiderparti-ordføreren.

Asbjørn Lund

BALANSE: Asbjørn Lund sier det i utgangspunktet er krav om kjønnsbalanse, men at kommunene må vurdere om det er mulig å klare dette.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Man må ikke glemme menns situasjon

Reform er en organisasjon for likestilling for menn. Lederen Are Saastad mener menns likestilling på et generelt grunnlag burde prioriteres mer.

– Vi er et kjønnsdelt samfunn, menn har utfordringer og kvinner har utfordringer. Det er viktig å reflektere i blant annet den politiske sammensetningen, sier han.

Saastad ser det er mange områder likestillingen ikke er god nok for kvinner, men han mener det finnes flere områder menn kan prioriteres bedre.

– Det er mange utfordringer for menn. Menn tar mindre vare på helsen. Menn lever kortere enn kvinner. Mange faller fra i skolen uten at man har funnet et bra nok løsningstiltak for det, for eksempel.