40 skiturister har omkommet i snøskred på ni år

Over halvparten av dem som har omkommet i snøskred de siste årene er utlendinger. En landsdel skiller seg ut som den farligste.

tamokdalen

Redningspersonell henter her ut omkomne i Tamokdalen, etter snøskredet i januar i år. Ulykken kostet fire utenlandske skiturister livet. Den ene personen er fremdeles ikke hentet ut.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Følelsen kan ikke beskrives. Jeg unner ingen den opplevelsen, forteller Ørjan Venås.

Lederen for skredgruppa Innlandet og skiguide hos Gjendeguiden, overlevde snøskred i Tamokdalen i 2006.

Historien hans er skremmende.

Han og to kamerater var ute på skitur da det som ikke skulle skje, nemlig skjedde. Snøen under dem løsnet og snøen tok med seg Venås og kameratene nedover fjellet.

Lå begravd under snøen

Ørjan Venås

Ørjan Venås i Gjendeguiden mener de er heldige som har unngått flere dødsfall i Jotunheimen. Han tror også moderne utstyr kan gi folk en falsk trygghet.

Foto: Kjell Erik Reinhardtsen / Gjendeguiden

Det skjer så fort, og du må bare konsentrere deg om å overleve. Det er ikke så mye annet å gjøre. Du vet ikke forskjell på hva som er opp og hva som er ned. Det er ikke ofte jeg ligger inne i en vaskemaskin, jeg gjør jo aldri det, men jeg tror det er som å ligge i et fullvaskprogram, forteller han.

Venås var en av de heldige, og overlevde det å bli tatt av de enorme naturkreftene.

– Jeg lå begravd, men kom meg løs selv. Kompisen lå med hodet og en arm over snøen, og sistemann sto på toppen og var i gang med kameratredning, forteller Venås.

Men mange har ikke vært like heldige som den erfarne skiguiden.

Flest ski- og brettkjørere

I 2015 begynte NVE å føre detaljert oversikt over ofre i snøskredulykker. Oversikten viser at ni av de 16 omkomne ski- og brettkjørere siden 2015, er utenlandske skiturister. Det viser en oversikt som NVE har utarbeidet

Vinterens tall på omkomne i snøskred, er dyster lesning. 11 har omkommet i snøskred i løpet av vinteren, noe som er det høyeste tallet siden 2010/11-vinteren, hvor 13 personer omkom.

– Det har i snitt de siste ti årene vært syv dødsfall.

Det forteller Frode Sandersen, seniorspesialist på snø- og steinskred hos NGI, til NRK.

Høyeste tall siden 2010

40 av totalt 60 omkomne i snøskred siden 2010, er ski- og brettkjørere. Det viser tall som NRK har hentet inn.

– Hovedandelen av dem som omkommer i snøskred nå er skikjørere. Særlig knyttet til toppturer. Det har blitt populært med randoneeutstyr. Toppturer har blitt mer populært og det er langt flere som beveger seg ute i skredfarlig terreng nå enn det var tidligere, forklarer Sandersen.

Nord-Norge er landsdelen som har hatt flest dødsulykker i snøskred siden 2010. 39 personer har omkommet siden da. Nest flest ulykker har det vært på Vestlandet, der har 16 dødd.

Utlendinger i ulykker med flere personer

Frode Sandersen, NGI

Skredekspert Frode Sandersen

Foto: NGI

Blant ulykkene hvor mer enn én person har omkommet, mener Sandersen de kan se en trend i hvor folkene kommer fra. Skiturister fra andre land står nemlig for hovedandelen.

– Jeg ser at noen av de store ulykkene de siste årene, med mange omkomne, har vært med skiturister. I Tamokdalen i vinter var det utlendinger, og det samme i Lyngen hvor fem omkom i den ene ulykken. De store ulykkene, med mer enn fire og fem dødsfall, har vært med utlendinger.

Naturen i nord, med stupbratte fjellsider som først stopper nede ved fjordkanten, tror Sandersen er grunnen til at skiturister lokkes til Nord-Norge. I stedet for andre steder i landet.

– Jeg skal ikke være veldig bombastisk, men vi ser en tendens til at flere skiturister oppsøker de spesielle fjellene i Norge. Det er blitt veldig populært å komme til Norge og stå på ski. Det er selvfølgelig eksotisk, men det er en utfordring at de ikke har den nødvendige lokalkunnskapen, forteller han.

Ikke trygg selv på flatt terreng

Sandersen forteller at hovedregelen er at man skal unngå terreng som er brattere enn 30 grader.

Skredulykke

Disse bildene er tatt med kort tids mellomrom. Bildet til høyre viser hvordan området hvor Venås ble tatt av snøskred så ut.

Men du er ikke nødvendigvis trygg for snøskred selv om du oppholder deg på flatere underlag, nedenfor et bratt terreng, forteller skredeksperten.

– Ved spesielle lagdelinger i snøen kan det være mulig å fjernutløse et skred flere hundre meter ovenfor der du står. Derfor bør man være bevisst på å unngå områder som et snøskred kan treffe. Ikke minst er det viktig å følge varslene på varsom.no, forklarer han.

Kunnskapen har bedret seg

Blant norske skiturister opplever Sandersen at kunnskapen rundt farene for snøskred har blitt bedre. Han forteller at folk har blitt flinke til å utstyre seg med redningsutstyr og til å kurse seg innen snøskred.

– Men det er nå slik at man ikke blir ekspert i snøskred av et helgekurs. Og det er litt av faren, at folk overvurderer sin egen kunnskap når de har gått et kurs. At de tror de kan alt, men så er det vanskeligere enn som så, forteller han.

Til tross for at folk har blitt flinkere til å utstyre seg med riktig skredutstyr og ta kurs i snøskred, mener Sandersen det kan gi folk en falsk trygghet med moderne utstyr.

– Mange tror de er tryggere når man har på seg sendemottaker, sondestang og spade. De tenker kanskje «nå blir jeg funnet og kan ta større sjanser». Det kan skape en falsk trygghet, sier han

På Østlandet har fem omkommet i snøskred siden 2010, og to av dødsfallene har skjedd i Jotunheimen. Skiguide Venås kjenner området godt, og mener det kan være tilfeldigheter som er grunnen til at tallene ikke er høyere i hans område.

– Som leder i skredgruppa Innlandet har jeg de siste årene sett at vi har hatt veldig mange nestenulykker. Og det er flere enn meg som har sagt at det bare er et tidsspørsmål før vi får en dødsulykke i Jotunheimen.