36, 4 millioner til Hjerkinn

Regjeringen foreslår å bevilge 36,4 millioner kroner på arbeidet med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av 2020.