300 sauer drept av jerv

Jerv har skadet og drept uvanlig mange sau i Øystre Slidre i Valdres i høst.

sauekadaver

–Sauene har typiske jerveskader, sier leder i Skaget Bitihorn sankelag, Arnfinn Beito.

Foto: Ole Kristian Oldre/Skaget Bitihorn sankelag

– Dette er uvanlig og en katastrofe for sauenæringa i Øystre Slidre

Arnfinn Beito, leder Skaget Bitihorn sankelag

I følge det lokale beitelaget skal så mange som 250-300 sauer være drept av jerv i høst.

Sauekadaver

Sankelaget sier jerven dreper først, deretter parterer sauen for så å gjemme det til vinteren.

Foto: Ole Kristian Oldre/Skaget Bitihorn sankelag

I helga ble det skutt en hannjerv, men det skal være ytterligere tre jerv i området.

Mogens Lorentzen i Statens naturoppsyn sier de har undersøkt 14 sau og bekrefter at sju av disse er drept av jerv.

Frykter konsekvensene

Leder i Skaget Bitihorn sankelag, Arnfinn Beito, mener myndighetene burde tatt ut et konkret jervehi i vår.

Da fikk myndighetene beskjed om hvor jerven oppholdt seg.

– Om ikke myndighetene tar grep og får skutt jerven, så vil det bli beitenekt for noen få beitebrukere til neste år, sier Beito.

Mattilsynet kan nekte bønder å slippe sauer ut på beite hvis det går på bekostning av velferden til dyra.

Jotunheimen

I følge det lokale beitelaget skal så mange som 250-300 sauer være drept av jerv i Valdres i høst.

Foto: Ole Kristian Oldre/Skaget Beitostølen sankelag

Arnfinn Beitor sier at totaltapet i Valdres kan komme opp i 350 sauer.

– Det hiet direktoratet ble informert om i vår ble det ikke gjort noe med på grunn av dårlige spor- og snøforhold. I tillegg hadde de for dårlig tid på seg for fristen de fikk vare bare tre dager, sier Beito.

Han sier at dyra i verste fall må flyttes til andre områder om ikke jerven blir fjerna.

– Men vi vet samtidig at når matfatet blir borte, så vil rovdyra flytte etter.

LES OGSÅ: