Nå skal kreftpasienter få tettere oppfølging

Kreftpasienter som blir utskrevet fra sykehuset opplever ofte at de står alene med sykdommen. Nå gir Kreftforeningen 30 millioner kroner som støtte for at alle kommuner skal ansette en såkalt kreftkoordinator.

Video Kreftkoordinator

Øyvind Bæk har tarmkreft. Nå får han jevnlig besøk av kreftkoordinator Irene Nygård Pedersen.

Når du får en kreftdiagnose så blir hele verden snudd opp ned. Du blir redd og en sitter med tusen spørsmål. Men sykehus og leger har lite tid til å snakke med deg. Irene gir meg svar på alle spørsmålene.

Øyvind Bæk
Kreftkoordinator

Øyvind Bæk setter stor pris på støtten han får.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Øyvind Bæk har tarmkreft og er i gang med en lang behandlingsperiode. Han får jevnlig besøk av Irene Nygård Pedersen som jobber som kreftkoordinator i Trysil kommune. I fjor besøkte hun jevnlig 40 kreftpasienter.

Pedersen har spesialutdannelse som kreftsykepleier.

– Det er greit å ha noen å prate med når det er tungt. Men det er viktig at den som skal hjelpe også kan litt om de plagene som man kan få når en er syk, sier Pedersen.

Gir 30 millioner til kommunene

Kreftforeningen tilbyr nå 30 millioner kroner i støtte til kommuner over hele landet for at kreftpasienter skal få samme tilbud som i Trysil.

Kreftkoordinatoren skal koordinere hjelp og tjenester til beste for kreftpasienter og pårørende.

– Intensjonen med denne satsingen er at flere kommuner ansetter egen koordinater. Og at de får erfaring med at dette er en fornuftig og god måte å organisere kreftomsorg på, sier Espen Thorsrud, seksjonsleder i Kreftforeningen i Innlandet.

Det er sykehuset som står for behandlinga. Pedersen sier hun kan være en støttespiller for den som er syk, slik at han kan klare og være hjemme mens han gjennomgår behandlingen.

– Jeg har for eksempel snakket mye med Øyvind om ernæring, slik at han skal bli sterk nok til å tåle behandlinga. Dessuten er det ting som dukker opp, som jeg kan forklare at bare er en bivirkning, sier hun.

– Bra, men ikke nok

Bæk mener at dette er veldig bra, men at det ikke er nok.

– Dette er topp, men det må følges opp av myndighetene. For dette er ikke nok. Alle kommuner bør ha en slik koordinator, mener Bæk.

Årlig får ca. 27 000 mennesker en kreftdiagnose og det bor om lag 200 000 i landets kommuner som har, eller har hatt, kreft.

– Behovene til kreftpasienter og pårørende er varierte, sammensatte og kan strekke seg over lange tidsrom. Det er derfor viktig at kommunens tilbud og tjenester gjøres kjent og at bistand og oppfølging koordineres, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.