2000 ulvedrepte sauer

I Hedmark er tallet på erstatningssøknader for sau tatt av ulv firedoblet siden i fjor.

Sau drept av rovdyr
Foto: NRK

Hedmark-bøndene har i år søkt om erstatning for nærmere 2.000 sauer tatt av ulv, mot vel 500 i fjor.

Rendalen på topp

På topp ligger Rendalen, der det er søkt om erstatning for 392 sauer tatt av ulv, og Stor-Elvdal, med erstatningssøknader for 385 ulvedrepte sauer, opplyser rådgiver Øyvind Gotehus ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark.

Les: Bjørnen tar mest sau

Fylkesmennene her i landet har mottatt 2.324 søknader om rovvilterstatning fra norske bønder i år. Det er 31 færre enn i fjor og 250 færre enn for to år siden. En økning i søknadene om rovvilterstatning fra blant andre Sogn og Fjordane, Hedmark, Sør-Trøndelag og Buskerud, veies opp av nedgang i Oppland, Telemark og Vest-Agder, skriver Nationen.

Størst vekst

Størst er veksten i Sogn og Fjordane, der fylkesmannen har mottatt 20 prosent flere søknader. Buskerud rapporterer en vekst på 18 prosent. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har over 10 prosent flere søknader om rovvilterstatning, mens Hedmark har en vekst i søknadsbunken på 6 prosent.

Her går imidlertid antall dyr per søknad opp. Også Nordland har en liten økning i erstatningssøknader, mens søknadstallet i Nord-Trøndelag går noe ned. Antall dyr det er søkt erstatning for øker også her.(©NTB)

Les: Vil stoppe ulvejakta