200 mill. kr. for å rive Mjøsbrua

Det koster å bygge bruer, men det koster også å rive dem. 200 millioner kroner er prislappen for å fjerne Mjøsbrua.

Mjøsbrua fra Moelven

Opptil 200 millioner kroner vil det koste å rive Mjøsbrua.

Foto: Gustav Unseth, Gjøvik

I 1985 sto en ny, flott bru over Mjøsa ferdig bygget. Prislapp: 200 millioner kroner.

Nå skal brua rives. Prislapp: 200 millioner kroner.

Veimyndighetene planlegger å bygge ny firefelts bru over Mjøsa mellom Moelv i Hedmark og Biri i Oppland. Det er ikke aktuelt å bruke den gamle brua som lokalvei, fordi det koster for mye å vedlikeholde den, skriver Hamar Arbeiderblad. Dermed må den rives.

Tre millliarder kroner

I en konsulentrapport utarbeidet for Statens vegvesen kommer det frem at riving av brua vil koste 192 millioner kroner dersom mest mulig av brua blir gjenbrukt. Dersom hele brua sprenges i biter, vil det koste 45 millioner kroner.

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen sier til Hamar Arbeiderblad at man ikke har bestemt seg for hvilken løsning man skal velge.

Å bygge ny Mjøsbru koster for øvrig litt mer enn det gjorde i 1985. Nå er prislappen tre milliarder kroner.