20 millioner til egne realfagskommuner

Regjeringen gir 20 millioner til utvikling av realfagskommuner. Disse forplikter seg til å arbeide systematisk for å bedre resultatene, og vil få faglig støtte og veiledning for å oppnå dette.

Røe Isaksen om lærerløftet, fra livestream.

I dag møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lærere, Utdanningsforbundet og KS-lederen i Oppland for å snakke om oppfølgingen av Lærerløftet.

Under møtet som var på Gjøvik skole snakket statsråden blant annet om regjeringens nye realfagsstrategi. Utvikling av såkalte realfagskommuner blir et sentralt virkemiddel i den nye strategien.

– Her skal vi inngå forpliktende kontrakter med kommuner som ønsker å løfte realfagsnivået sitt, sier Røe Isaksen.

Det foreslås 20 mill. kroner til tiltaket i budsjettet for 2015.

Satsningen skal gå fra barnehage til fullført grunnskole og bruke kunnskapsbaserte virkemidler for å nå sine mål.

Kunnskapsdepartementet

Både svake og sterke kommuner kan søke

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet står det at Utdanningsdirektoratet vil få ansvar for å velge ut realfagskommunene etter gitte kriterier. Det tas sikte på at ordningen lyses ut i løpet av november med søknadsfrist 1. februar 2015.

– Alle kommuner inviteres til å søke om å bli realfagskommuner, men vi vil i første omgang velge ut 20–30 for å prøve ut dette. Realfagskommunene forplikter seg til å arbeide systematisk for å bedre resultatene, uavhengig av hva slags utgangspunkt de måtte ha. Både kommuner som har svake resultater og kommuner som allerede kan vise til gode resultater, kan bli realfagskommuner, sier Røe Isaksen.

Satser på kunnskap

Elev får undervisning

FORPLIKTELSE: Realfagskommunene forplikter seg til å arbeide systematisk for å bedre resultatene, sier Røe Isaksen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Under besøket i Gjøvik understreket kunnskapsministeren at regjeringen skal følge opp lærerløftet.

– Vi skal satse på kunnskap. Det er noe man må gjøre hvert år og ved hvert budsjett, sa Røe Isaksen.

Styrking av skolen og satsing på kunnskapssamfunnet har vært ett av regjeringens viktigste valgløfter.

– Vi gjør det lettere for kommunene å bygge nye skoler og pusse opp eksisterende anlegg. Men aller viktigst er at vi skal følge opp lærerløftet, sa statsråden.

Gjennom Lærerløftet skal det settes i gang tiltak som skal øke kvaliteten på lærerne, og dermed kunnskapen i skolen.

– Alle undersøkelser viser at lærere som har tatt videreutdanning er fornøyd med dette, og føler de har fått faglig påfyll. Her må alle være på lag for at vi skal vi fortsette denne kunnskapsøkningen, og vi skal satse videre på dette, forklarte Røe Isaksen.

Se hele talen til Kunnskapsministeren i videoen over

Besøkte 1. klasse

– Lærerløftet handler om kontakt med elevene og å være en god pedagog og medmenneske. Men det handler også om fagkunnskap. Alle lærere skal ha fordypning i de grunnleggende fagene, sier statsråden.

Han fikk onsdag være med i 1. klasse på Gjøvik skole og fikk se hvordan elevene har det der. Her fikk ikke pressen være med.

– Her er verken statsråden eller jeg som rektor viktigst, her er det barna som er i fokus, sier rektor ved Gjøvik skole, Kjetil Ulset.


Vil ha mastergrad

Blant de konkrete tiltakene regjeringen har foreslått i Lærerløftet er:

  • Gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning.
  • Kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen.
  • Trappe opp etter- og videreutdanning gradvis, og på sikt innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning.
  • Gjennomføre et særskilt krafttak innenfor matematikk ved at 10 000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år.