Flere norske togstrekninger mangler automatisk togstans

Automatisk togkontroll kunne forhindret Åstaulykken der 19 personer mistet livet. Et nytt system er under innføring, men er tidligst klart i 2030.

Brennende togvogn i Åsta-ulykken.

ÅSTA 2000: På den skjebnesvangre dagen på Rørosbanen i 2000, kjørte de to togene mot hverandre i flere minutter før de krasjet. Fortsatt vet ingen helt sikkert hva som forårsaket ulykken, men trolig kjørte det ene toget på rødt lys. Rørosbanen vil etter anbefalt utbyggingsplan ha det nye ERTMS installert i 2024.

Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

ATC – automatisk togkontroll, er et system som stopper toget dersom det kjører på rødt lys.

Flere norske togstrekninger mangler slik kontroll.

Enda flere strekninger mangler et system der toget automatisk stopper hvis det kjører for fort.

Et nytt kontrollsystem er under utbygging, men vil tidligst stå ferdig utbygd i 2030.

Togavsporing Vestfoldbanen

STORE SKADER: Fem personer ble skadet da et tog på Vestfoldbanen sporet av i 2012. Det ble store skader på togene, og det var en stund fare for at kjøreledningen ville falle ned.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Åsta kunne vært unngått

Rørosbanen, januar 2000: To tog braser sammen med enorm kraft ved Åsta. Diesel i togene begynner og brenne. 19 personer mister livet.

Det kommer etter hvert fram at lokaltoget som kom kjørende fra Hamar, kan ha passert på rødt lys.

Ulykken kunne vært unngått dersom automatisk trafikkontroll hadde vært installert.

Tog i Bodø

BODØ: Strekningen Grong-Bodø på Nordlandsbanen blir første strekning i Norge med fullt utbygd ERTMS. Planlagt åpning er 31. oktober 2022. I dag står nordlige deler av banen uten automatisk trafikkontroll.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Fortsatt mangler flere norske togstrekninger denne typen sikkerhet:

  • Raumabanen
  • Strekningen Gjøvik-Roa på Gjøvikbanen
  • Røros-Støren på Rørosbanen
  • Eiterstraum-Bodø på Nordlandsbanen

Går for nyere systemer

Bane Nor bekrefter at flere strekninger mangler ATC.

De mener at ATC er på vei til å bli utdatert, og vil heller satse på et nytt system: ERTMS.

Systemet skal være 100 prosent sikkert med tanke på ulykker. I tillegg vil det gi færre forsinkelser fordi man kan fjerne de fleste av dagens signalanlegg.

Tog i Fredrikstad på vei til Halden – jernbane

NYTT SYSTEM: Innføringen av ERTMS gjør at rundt 450 kjøretøy med 40 ulike togtyper skal bygges om, alle stasjonene må endres noe og over 5000 ansatte i jernbanesektoren skal opplæres og få ny kompetanse. Det tar tid og koster mye.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Men – det tar tid å bygge ut ERTMS. I 2010 var målet til Bane Nor at alt skulle stå klart innen 2030. Tidsfristen er allerede forskjøvet til 2034, ifølge Bane Nors hjemmeside.

– Utbyggingen er både komplisert og kostbar. Derfor bygges det ut strekning for strekning. Dette er av hensyn til passasjerene, forklarer Sverre Kjenne i Bane Nor.

Han forklarer at sikkerheten er god nok på de strekningene som fortsatt ikke har automatisk kontroll.

– Sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet. Den er godt ivaretatt av togekspeditører langs strekninger uten ATC.

 Sverre Kjenne, konserndirektør i Digitalisering og teknologi i Bane NOR.

DIREKTØR: Konserndirektør i Digitalisering og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, sier det er på høy tid at signalanlegget ved norsk jernbane blir byttet ut. – Enkelte av de eldre anleggene er såpass gamle at det gjør det vanskelig å få tak i både reservedeler og fagfolk til vedlikehold, sier han.

Foto: Tonje Walde / Bane Nor

Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, mener utbyggingen av ATC/ERTMS har tatt altfor lang tid.

– Det burde gått an å bygge ut raskere. Nå har vi en situasjon med flere strekninger med kun manuell kontroll, og de har stått slik lenge, sier han.

Han sier at de fleste lokførere i Norge opplever at de har en trygg arbeidsplass.

Samtidig viser det seg at det kan gå galt: Det har vært flere, alvorlige ulykker på norsk jernbane de siste ti årene.

Rolf Ringdal

TAR TID: Rolf Ringdal i Norsk i Norsk Lokomotivmannsforbund mener utbygginga av sikkerhetssystemer ved norsk jernbane tar altfor lang tid.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

Flere alvorlige hendelser

Siden Åstaulykken har det skjedd flere alvorlige ulykker på norsk jernbane. Lista er ikke fullstendig, men dette er de mest omfattende.

  • 2000: To godstog kolliderer på Lillestrøm. 92 tonn propan sprang lekk og tok fyr. 2000 personer ble evakuert.
  • 2010: Godstog krasjer i lagerbygning i Trondheim. Ulykken skjedde midt på natten, ingen ble skadet. Godstoget hadde en bremsefeil.
  • 2010: 16 godsvogner ruller ukontrollert i åtte kilometer før de raser inn i en bygning på Sjursøya i Oslo. Tre omkommer.
  • 2010: Tog sporer av i Skotterud ved Kongsvinger. Over 40 personer blir skadet.
  • 2012: Tog sporer av ved Holmestrand på Vestfoldbanen. Fem personer blir skadet.