Minnes ofrene med tro, håp og kjærlighet

Et år er gått siden det ufattelige skjedde i Oslo og på Utøya. Biskop Solveig Fiske snakket om tro, håp og kjærlighet i Hamar domkirke i dag.

Minnegudstjeneste i Hamar domkirke

Minnegudstjeneste i Hamar

184 personer møtte frem til minnegudstjenesten i Hamar domkirke søndag 22.juli. Gudstjenesten ble en vakker og spesiell gudstjeneste, med taler og musikk.

– Søker det livgivende

– De forferdelige hendelsene som rammet AUF og våre sentrale myndigheter gjorde at vi reagerte med fokus på menneskeverd, samhold og omsorg, sa Solveig Fiske i kirken i dag.

– I møte med det umenneskelige søkte vi sammen til det livgivende, som har mange navn. Navn som kan samles i ordene: Tro, håp og kjærlighet.

Også fylkesmann Sylvia Brustad holdt tale i domkirken. Hun var opptatt av at alle må ta vare på hverandre i sorgen, og at folk reagerer forskjellig.

Brustad siterte også en av de skadde fra Utøya sin tekst, som er skrevet i etterkant av 22.juli.

Dikt og musikk

Anette Løvtangen fremførte sin versjon av sangen «We shall overcome».

Anette Løvtangen synger

Anette Løvtangen synger i domkirken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud

Solveig Fiske siterte også fra Arnold Eidslott sitt dikt «Håndtrykket»:

– Det er fødsel at to hender møtes. Hvert håndtrykk føder en stjerne.

Sokneprest Per Erik Engdal, kapellan Morten Stensberg og kantor Gudbrand Aasen deltok under minnegudstjenesten. Senere i dag blir det konsert i domkirken med Christina Jacobsen, Merethe Trøan, Gudbrand Skiaker og Ungdomskoret EDTC. Konserten vil også ha bidrag av stortingsrepresentant Knut Storberget og ordfører Nils Røhne.

Det er minnegudstjenester og det vil bli andre markeringer flere steder i Hedmark og Oppland søndag 22.juli.