18 års forvaring for sorenskriver-brannen

Borgarting lagmannsrett har dømt mannen som er funnet skyldig i å ha tent på huset til sorenskriver Ola P. Svor i Hamar til 18 års forvaring. Det er samme straff som i tingretten.

Brann hos sorenskriveren i Hamar

Huset til sorenskriver Ola P. Svor ble totalskadd i brannen. Datteren og en venninne reddet seg ut i siste liten.

Foto: Politiet

Lagmannsretten har dømt mannen til 18 års forvaring med en minstetid på 10 år for fire forsøk på overlagt drap, mordbrann, motarbeidelser av rettsvesenet, grovt skadeverk og familievold.

Hamar-mannen ble funnet skyldig tidligere i sommer og dommen fra lagmannsretten falt i dag. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

Hevngjerrig og paranoid

Borgarting lagmannsrett har avsagt en forvaringsdom, slik også Sør-Østerdal tingrett gjorde . Det begrunnes blant annet med at Hamar-mannens atferd tyder på en sterk risiko for gjentakelse. Retten karakteriserer den tiltalte som en hevngjerrig person med en paranoid grunnholdning.

Lagmannsretten slutter seg også til de sakkyndiges vurdering om at Hamar-mannens sosiale og personlige funksjonsevne er varig svekket, noe som også forsterker faren for gjentakelse av alvorlige straffbare handlinger.

Forvaring nødvendig

Han er dømt for forsøk på mordbrann mot andre enn sorenskriveren også. Lagmannsretten påpeker i dommen de mer sadistiske elementene i den tiltaltes handlinger og tankemønster, blant annet ved bruk av etsende væsker mot mennesker, isoporblanding i bensinen for å skape ekstra lidelse hos ofrene, og hans uttalte ønsker om at noen skulle brenne inne.

Retten har etter en helheltsvurdering kommet til at lovens vilkår for å idømme forvaring er oppfylt.

Reddet seg ut i siste liten

Hamar-mannen er altså funnet skyldig i å ha tent på sorenskriver Ola P. Svor sitt hus i Hamar natt til 22. juli 2013. Sorenskriveren og kona var ikke hjemme, men datteren og en venninne sov i underetasjen i huset. De klarte å redde såvidt å redde seg ut av huset før det ble helt overtent.

Må betale millioner i erstatning

Hamar-mannen er også døm til å betale erstatning og oppreisning til Ola P. Svor og familien hans, til ekskona si og til en kvinne han planla å tenne på huset til.

I tillegg er han døm til å betale 8.452.606 kroner i erstatning til Gjensidige forsikring.