Hopp til innhold

16-åringer får stemme over Innlandets framtid

Omar Sukru Yagci (17) jubler over at ungdommen får være med å avgjøre Innlandets skjebne.

Omar Yagci

HELT FANTASTISK: Fylkesleder i Unge Venstre Innlandet, Omar Sukru Yagci, gleder seg over at de unge får være med på å stemme over Innlandets framtid.

Foto: Mats Sparby / NRK

Tirsdag ettermiddag vedtok Innlandet fylkeskommune at ungdommer fra 16 år og oppover skal få stemme under folkeavstemningen i februar.

– Det føles helt fantastisk.

Det sier fylkesleder i Unge Venstre, Omar Sukru Yagci.

Under et dramatisk fylkesting i forrige uke ble det vedtatt at Innlandets skjebne skal avgjøres etter en rådgivende folkeavstemning.

Etter det begynte flere av ungdomspartiene å jobbe for at også 16 og 17-åringene skal få stemme ved valget.

– Det har vært noen intense døgn. Vi har jobbet hardt for å samle et ordentlig tverrpolitisk lag blant ungdomspartiene for å få dette til, sier den unge politikeren.

NRK forklarer

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Folkeavstemminger kan gi økt tillitt

Lokale rådgivende folkeavstemninger kan brukes av kommuner for å få vite innbyggernes mening i ulike saker

Lang tradisjon for lokale og regionale avstemminger

Lokale folkeavstemninger har lang historie i Norge. Særlig spørsmål knyttet til språk og alkohol har tradisjonelt vært gjenstand for folkeavstemninger.

Må gjelde viktige tema

Saker som tas til lokal folkeavstemning må etter kommuneloven § 12-2 gjelde « kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ». I det ligger at en lokal folkeavstemning må gjelde temaer som knyttes til forhold kommunen selv kan bestemme over eller har innflytelse på.

Kommunale folkeavstemminger kan ikke være bindende

Norske kommuner kan ikke gjennomføre bindende folkeavstemninger. Kommuner kan utforme og gjennomføre folkeavstemninger som de vil, men de vil uansett være rådgivende for kommunestyret.

– Ufattelig viktig for ungdommen

Mellom 10. - 17. februar skal innbyggerne i Innlandet stemme over om storfylket skal splittes opp eller ei.

Valget vil kunne være avgjørende for om Innlandet fylkeskommune skal deles i to, og gå tilbake til gamle Hedmark og Oppland.

Fylkeskommunen har ansvaret for blant annet videregående skoler og kollektivtransport.

Yagci mener derfor at det er åpenbart at ungdommen skal få være med på å bestemme hvem som skal ha ansvaret for tjenester som inngår i de unges hverdag.

– Denne saken er helt utrolig viktig fordi det er ungdommen som er fremtiden. Det er vi som skal leve med de mulige konsekvensene folkeavstemningen, sier Yagci.

Oppland Hedmark

SPLITTELSE?: Skal Innlandet fylke splittes og gå tilbake til Hedmark og Oppland? Det skal innbyggerne ned til 16 år være med på å bestemme.

Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Ungdomspolitikeren mener at ungdommen sitter på mye kunnskap om tjenestene fylkeskommunen leverer.

Han både tror og håper at mange unge vil engasjere seg under valget til neste år.

– Fylkeskommunen leverer tjenester som er så ufattelig viktig for ungdommen. Vi tar fylkeskommunal buss til våre videregående skoler, som også er fylkeskommunale, sier 17-åringen.

  • Les mer om hvordan valget kommer til å foregå:

Stort flertall hos valgstyret

Fylkesordføreren i Innlandet, Even Aleksander Hagen, bekrefter at det er ungdommen selv som har tatt initiativet for egen stemmerett.

Han forteller at forslaget ble vedtatt med overveldende flertall hos fylkesvalgstyret tirsdag ettermiddag.

– Jeg syns det har vært en interessant debatt å følge. Og når det ble diskutert i valgstyret så ble det vedtatt med overveldende flertall, forteller Hagen.

Even Aleksander Hagen i et møte på fylkeshuset i Hamar.

POSITIVT: Fylkesordføreren i Innlandet, Even Aleksander Hagen, mener at folkeavstemningen som skal være med på avgjøre Innlandets fremtid, er en fin måte å teste ut valgdeltakelsen til 16 og 17-åringer.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Hagen mener at folkeavstemningen, som skal være med på å avgjøre Innlandets fremtid, er en fin måte å teste ut valgdeltakelsen til 16 og 17-åringer.

– Jeg tenker at ungdommen er de som skal bo og leve i fylket lengst. Så at de får være med å si sin mening gjennom å bruke stemmeretten, det tenker jeg et positivt aspekt ved denne saken, sier fylkesordføreren.

  • Internasjonal studie viser at de landene som har senket stemmerett til 16 år får høyere valgdeltakelse blant unge velgere:

Vil koste 10 millioner

Men en folkeavstemning er ikke gratis.

Fylkeskommunen har regnet ut at det vil koste rundt 10 millioner kroner. Det kun for å gjennomføre valget.

– Det handler om at det skal rigges til et apparat hvor det skal være mulig for fysisk stemmegivning, men også digital. Og det koster å få på plass en slik ordning med et trygt digitalt valg, forklarer fylkesordføreren.

Hagen sier at pengene i første rekke skal komme fra fondsavsetninger til fylkeskommunen.

Men han har også en forventning om hjelp fra sentralt hold.

– Regjeringen har både oppmuntret til å ta disse diskusjonene, men også påpekt muligheten for hjelp med finansiering. Så fylkestinget vil henvende seg til regjeringen for dekke ekstrakonstantene vi nå får, sier Hagen.

Flere saker fra Innlandet