16 000 mennesker må koke vannet

Husstander i Kongsvinger og Grue må koke drikkevannet sitt etter det er funnet små mengder E. Coli-bakterier på ledningsnettet. 16 000 mennesker er berørt.

Vannrør ved Kongsvinger

I disse vannrørene har det vært funnet E. Coli-bakterier.

Foto: GIVAS IKS

Vannverk ved Kongsvinger

Givas IKS sier de betrakter bakteriefunnene som alvorlig.

Foto: GIVAS IKS

I vannprøver tatt etter flommen har Givas funnet små mengder koliforme og E-coli bakterier på ledningsnettet. Kloring er iverksatt og kan gi smak/lukt på vannet.

Det anbefales å fosskoke vann som skal drikkes eller brukes til mat i et par minutter før bruk, melder Givas på sin hjemmeside.

Det er Glåmdalen Interkommunale vann- og avgiftsselskap som har ansvar for vannet. De henter vannet fra grunnvannskilder på Granli.

Kloring er allerede i verksatt og alt vann som skal brukes til matlaging eller drikkes, må altså kokes før bruk.

Det skal ikke være snakk om et utbrudd, kun at enkelte bakterier er identifisert gjennom rutinemessig prøvetaking.

16 000 mennesker er berørt av kokepåbudet.

Må koke vannet

Det er uvisst hvor lenge innbyggerne i Kongsvinger og Grue må koke vannet sitt.

Foto: Eva Susanne Drugg / NRK

Det er meget sannsynlig at det har noe med flommen å gjøre, og kokeforbudet gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

– Vi tar stadig nye prøver for å avsløre flere bakterier. Inntil prøvene foreligger blanke, må man koke vannet, sier avdelingsingeniør i GIVAS, Tore Strandberg.

– Det må kokes inntil annen beskjed blir gitt fra oss. Vi tar prøver til stadighet for å avfsløre flere bakterier, og inntil prøvene foreligger blanke så blir det å koke vannet.

– Er det farlig å få det i seg?

– Den sjansen vil jeg ikke «gamble» med. Det har vært nok skrekkscenarioer fra tidligere, så det må vi unngå.

Det er bare funnet små mengder bakterier, men selskapet har satt i gang kloring av vannet.

Selskapets hjemmeside oppdateres så snart nye opplysninger foreligger

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.