15-åringer dømt for rasistvold

To 15-åringer fra Våler er dømt for å ha banket opp en yngre gutt. Rasistisk motivert vold, mener retten. 

De to 15-åringene bankett den yngre gutten, etter at han skyldte dem 30 kroner for en sigarett.

Deretter truet de ham til å betale 100 kroner i uke for å unngå juling. Den ene voldsutøveren har oppført seg slik at skolen nekter ham undervisning. 

De to 15-åringene har vist en total mangel på respekt for autoriteter, og volden de utførte på en yngre gutt bærer preg av å være rasistisk motivert, mener retten.

 

Retten har i sin dom lagt vekt på at det er straffeskjerpende at voldsutøvelsen bærer preg av å være dels rasistisk motivert- 

Fra dommen / Glåmdalen

 

30-kroners juling

Avisa Glåmdalen refererer i dag en dom, som viser to uvanlig skruppelløse 15-åringer.

Guttene fra Våler banket opp og truet en yngre gutt av utenlandsk opprinnelse. Julinga fikk han fordi han er utenlandsk, og fordi de to eldre guttene mener han skyldte dem penger.

Guttene sier han skyldte dem 30 kroner for en sigarett, og da han ikke klarte å betale fikk han juling. Deretter fortalte guttene at han skulle betale 100 kroner i uka i ett år for å unngå mer juling.

Straffeskjerpende

Retten har i dommen mot guttene lagt skjerpende vekt på at volden skjedde delvis på grunn av pengeinnkreving.

Det er også skjerpende at voldsutøvelsen bærer preg av å være rasistisk motivert, skriver Glåmdalen.

Den ene av guttene fikk 45 dager betinget fengsel, den andre 28 dager.

Den ene av guttene er nektet undervisning på skolen, noe retten ytret forståelse for. 

Kastet snø på rektor

Dommeren har i straffeutmålinga lagt vekt på at guttene mangler totalt respekt for autoriteter.

De dyttet og kastet snø på rektoren på Våler Ungdomsskole, og kastet snø og spyttet på en lærer.

Retten uttrykker at den håper guttene tar til fornuft, og håper at dommen er et ris bak speilet for guttene og deres foresatte.