Hopp til innhold

Fikk 13 år også i lagsmannsretten

Eidsivating lagmannsrett har dømt en 38 år gammel mann til 13 års fengsel for drapet på en mann i 40 årene på Tobøl i Eidskog 25. juli i fjor. Det betyr at lagmannsretten opprettholder dommen mannen fikk i Glåmdal tingrett i august.

Dødsfall i Tobøl i Eidskog

Huset på Tobøl i Eidskog hvor drapet skjedde. Nå opprettholder lagmannsretten dommen fra tingretten for den 38 år gamle tiltalte mannen.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

Dommen, som var enstemmig, er i samsvar med påstanden fra aktor. Mannens forsvarer mente straffen burde settes til 11,5 – 12 års fengsel.

38-åringen hadde anket på skyldspørsmålet. I tingretten ble han dømt for forsettlig drap, men hans forsvarer Ingunn Camilla Tangen mente han skulle dømmes for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Ankeforhandlingene ble avsluttet 18. desember å nå foreligger lagmannsrettens dom. Her blir anken avvist og tingrettens dom på 13 års fengsel oppretthold.

Begge tilhørte rusmiljøet

Både den drepte og 38 åringen tilhørte rusmiljøet i Eidskog. 38 åringen ble pågrepet kort tid etter at drapet ble oppdaget. Han har i retten sagt at han husker lite av hendelsen på grunn av at han var ruset, men innrømmer å ha slått den avdøde med en gjenstand. Obduksjonsrapporten viste at den drepte ble utsatt for svært grov vold med slag og spark. Det ble også brukt slagvåpen. 38 åringen innrømmer drapet, men nektet for at det skjedde forsettlig.

Dette fikk han ingen støtte for i lagmannsretten. Retten mener også at den delevise erkjennelsen ikke kan tillegges nevneverdig vekt for straffeutmålingen. Bevisene mot tiltalte har vært omfattende og den delevise erkjennelsen ble ikke ansett å ha hatt nevneverdig betydning for at saken ble oppklart.

Brutal mishandling

Retten legger heller ikke avgjørende vekt på at avdøde kan ha angrepet tiltalte først og at tiltalte handlet i nødverge. Retten mener det var klart at 38 åringen var overlegen i kampen mellom de to. Her vises det til de få skaden tiltalte hadde sammenlignet med de massive skadene avdøde var påført. Retten mener tiltalte brutalt mishandlet en forsvarsløs person.

Retten finner heller ikke noe formildende i den vanskelige oppveksten 38 åringen har hatt, og et liv med rusavhengighet og feilmedisinering, selv om dette i noen grad kan settes i sammenheng med den aggressivitet og manglende selvkontroll som tiltalte viste.

Flere saker fra Innlandet

Gudbrandsdalen Slakteri

Bygger nytt slakteri i Gudbrandsdalen

Simen Skarderud

Selv da fingertuppene falt av én etter én, fikk ikke Simen sterke smertestillende